Gevaarlijke kleedkamers door achterstallig onderhoud?

20161019_raad-danielle-frank-henk
GB raadsleden Frank Huizinga, Danielle van Bentem en Henk Tiemens (vlnr)

In de raadsvergadering van 19 oktober heeft GemeenteBelangen gebruik gemaakt van het ‘vragenuurtje’: een gelegenheid voor  het stellen van urgente vragen over onderwerpen die niet op de agenda staan. GB bracht de accommodatie van voetbalvereniging OVC85 onder de aandacht. De kleedkamers van deze vereniging zijn eigendom van de gemeente en is verantwoordelijk voor het onderhoud.

Fractievoorzitter Danielle Gerritsen:

“….Alle fractievoorzitters ontvingen een brief van de voorzitter van OVC waarin hij ook ingaat op onveiligheid. En daarmee wordt aangetoond dat dit hele dossier zelfs nóg urgenter is dan GemeenteBelangen al maanden aan u duidelijk maakt.

Ik citeer uit zijn brief: We hebben het over de huur van een verouderd en onveilig complex. Ik heb uitdrukkelijk nogmaals gewaarschuwd voor deze onveiligheid en de hygiëne, alsmede het belang voor het milieu. Volgens mij is er een legionellagevaar (wanneer voor het laatst gecontroleerd?), elektriciteitsdraden hangen los (gevaar van elektrocutie), etc. etc.. OVC’85 aanvaardt daarvoor uitdrukkelijk geen aansprakelijkheid. We hebben het al zo vaak aangegeven en komen geen steek verder.’

Wij willen graag van de wethouder weten of de veiligheid van de accommodatie inderdaad onvoldoende is en dat onze sportende inwoners gevaar lopen. Klopt het wat de voorzitter stelt? En zo ja, wat gaat de wethouder hier dan op korte termijn aan doen? U antwoordt een week na de noodbrief van OVC dat  ‘er contact zal worden opgenomen om een afspraak te plannen’. Spreekt hier nu echt betrokkenheid uit…en is deze afspraak inmiddels gemaakt?

Geeft dit niet eens temeer aan dat we met de hele overdracht van de beide sportparken veel meer vaart moeten zetten? Gooien we nu niet veel te veel geld in een bodemloze put? Verbruiken we zo niet met elkaar veel te veel energie? En zo kan ik nog wel even doorgaan.

Nogmaals,  GemeenteBelangen komt met aanvullende vragen (met betrekking tot de overdracht van gemeente naar verenigingen), maar gezien de actualiteit wil ik nu alvast een antwoord op het veiligheidsaspect. “

De wethouder verwees vervolgens deels naar de schriftelijk antwoorden van het college aan OVC en deel naar de antwoorden op onze vragen van 23 september. Voor GemeenteBelangen zijn die vragen echter niet afdoende beantwoord; we zullen daarom vervolgvragen indienen en kritisch de voortgang van de veiligheidsaspecten en de overdracht volgen.

Zie ook:  Hoog en Laag: “Stroperig proces overdracht sportpark Heelsum”