Renkumse sportparken veilig bereikbaar?

GemeenteBelangen is van mening dat inwoners op een prettige, veilige manier de Renkumse sportparken moeten kunnen bereiken.

fietspad vanaf bebouwde kom Oosterbeek naar sportpark De Bilderberg

Fractievoorzitter Daniëlle van Bentem: “de veiligheid van inwoners is voor GB van groot belang; daar hoort zeker óók bij dat zowel kinderen als volwassenen zich veilig voelen als ze naar hun sportclubs gaan.

Goed onderhouden toegangswegen met voldoende verlichting moeten gewoon geregeld zijn. Overheid en sportclubs hebben hierin een gezamenlijke rol; onze fractie vraagt er politieke aandacht voor.”

De fractie van GemeenteBelangen heeft deze week onderstaande vragen gesteld aan het college die betrekking hebben op een veilige situatie rondom de sportfaciliteiten in onze gemeente; met name de twee kernsportparken Wilhelmina (Renkum-Heelsum) en De Bilderberg (Oosterbeek).

 1. Op welke wijze heeft de gemeente aandacht voor zowel de verkeersveiligheid als de sociale veiligheid op en rondom de beide kernsportparken?
  • is er sprake van structureel overleg over de feitelijke ervaringen met deze veiligheid ? En met welke specifieke gebruikers van de sportparken?
  • indien dit niet het geval is: op welke termijn gaat de gemeente een dergelijk gebruikersoverleg actief initiëren?

 

 1. Ten aanzien van de veilige bereikbaarheid -de sociale veiligheid- van beide kernsportparken:
  • wordt met de gebruikers van de sportparken op structurele wijze specifiek gesproken over voldoende verlichting op de sportparken zelf en de aanfiets-routes die al dan niet door bebossing gaan?
  • zijn er uitgangspunten voor de aanfiets-routes naar de sportparken op het gebied van verlichting en het onderhoudsniveau voor zowel bestrating als aangrenzend groen; worden die uitgangspunten daadwerkelijk gehanteerd?
  • indien vraag 2a of 2b (of beide) met nee wordt beantwoord: op welke termijn en op welke manier gaat het college hier actie op ondernemen?

 

 1. Op sportpark De Bilderberg is eerder dit jaar de verkeersrouting aangepast en zijn extra parkeerplaatsen gecreëerd.
  • op welke termijn, op welke manier en met welke gebruikers wordt de aangepaste situatie geëvalueerd?
  • wordt bij de evaluatie ook een gecertificeerde verkeersdeskundige betrokken?
  • indien vraag 3a of 3b (of beide) met nee wordt beantwoord: op welke termijn en op welke manier gaat het college hier actie op ondernemen?

 

 1. Aan het begin van sportpark Wilhelmina is de verlichting al maanden uit.
  • is dit een bewuste maatregel of is de verlichting kapot?
  • is het college voornemens deze verlichting te herstellen; op welke termijn?

 

 1. Vindt het college dat er een gemeentelijke rol ligt ten aanzien van de onder vraag 1 en 2 benoemde aspecten voor álle sportparken of sportfaciliteiten in de Renkumse dorpen? Graag onderbouwen op welke termijn, op welke manier en met welke partijen hier al dan niet invulling aan wordt gegeven.

  overwoekerde lantaarnpaal langs fietspad naar De Bilderberg