Paul Janssen

Dorpsvisie Wolfheze vastgesteld

De Dorpsvisie Wolfheze is in september unaniem door de gemeenteraad vastgesteld. In de visie zijn wensen, ideeën en aandachtspunten van de bewoners, belangenorganisaties en ondernemers in beeld gebracht. Met als doel: een beeldend toekomstperspectief te geven van Wolfheze. De aanleiding voor het opstellen van deze Dorpsvisie zijn de vele ontwikkelingen die spelen in Wolfheze. Grote …

Dorpsvisie Wolfheze vastgesteld Lees meer »

Annemiek Nijeboer volgt Mireille Jansen op als fractievoorzitter

Raadslid Annemiek Nijeboer volgt Mireille Jansen op als fractievoorzitter van GemeenteBelangen. Aanleiding is het besluit van Jansen om binnenkort afscheid te nemen van de Renkumse politiek. Er wordt nu tijd genomen om zorgvuldig de procedure te kunnen doorlopen voor het aanstellen van een raadslid ter vervanging van Jansen. GB verliest met Jansen een voorzitter die …

Annemiek Nijeboer volgt Mireille Jansen op als fractievoorzitter Lees meer »

Verlichting Sportpark De Bilderberg

Voor GemeenteBelangen is het aanpakken van donkere, onveilige (fiets)routes richting sportparken een belangrijk punt. Dit voorjaar nog stelde GB vragen over onder andere de veiligheid op Sportpark De Bilderberg in Oosterbeek. In de wintermaanden is het sportpark te donker waardoor sportende (jeugd)leden van hockey, fitness en voetbal onveiligheid ervaren. Nu is er goed nieuws, blijkt …

Verlichting Sportpark De Bilderberg Lees meer »

GB: “Kritische pas op de plaats door ravijnjaar 2026”

In de raad van 28 juni is de aanloop genomen naar de Begroting 2024 die in het najaar wordt gepresenteerd. De financiele kaders en het beleidsmatige perspectief daarvoor, zijn besproken aan de hand van de Voorjaarsnota en de Perspectiefbrief. Daarnaast is met de Jaarstukken teruggekeken op de financiële afronding van 2022. GemeenteBelangen vindt een gezonde …

GB: “Kritische pas op de plaats door ravijnjaar 2026” Lees meer »

Geen besluit over huis Renkums Beekdal

Er is nog geen besluit genomen over het bestemmingsplan Hartenseweg 7. In de gemeenteraad van 28 juni is dit onderwerp van de agenda gehaald omdat een meerderheid vindt dat er gegevens ontbreken om een weloverwogen besluit te kunnen nemen. De fracties van GroenLinks, GemeenteBelangen, CDA, FJB en RRR willen dat eerst de ontbrekende onderzoeken worden …

Geen besluit over huis Renkums Beekdal Lees meer »

GB is voor vernieuwing Valkenburcht én voor nieuwbouw in Oosterbeek en Wolfheze

De raad heeft in mei ingestemd met de nieuwbouwplannen aan de Utrechtseweg in Oosterbeek en Boven Heide in Wolfheze: een belangrijke stap voor de realisatie van in totaal 71 nieuwe appartementen en woningen. Met de vernieuwing van het Valkenburcht complex in Oosterbeek worden de verouderde appartementen vervangen door 184 duurzame wooneenheden. De besluitvorming over de …

GB is voor vernieuwing Valkenburcht én voor nieuwbouw in Oosterbeek en Wolfheze Lees meer »

Raadsleden Modderkolk en Velthuizen stappen uit fractie

Persbericht 8 juni 2023 Twee raadsleden, Theo Modderkolk, Oswald Velthuizen en fractievolger Maarten Clous hebben met pijn in het hart de fractie van GemeenteBelangen verlaten. Na de verkiezingen van 2022 bleek voortdurend binnen de fractie verschil van inzicht over de uitwerking van het collegeperspectief en de manier waarop we als fractie met andere partijen wilden …

Raadsleden Modderkolk en Velthuizen stappen uit fractie Lees meer »

Grote stap naar toekomstbestendig en breed inzetbaar Sportpark Wilhelmina

GemeenteBelangen vindt sport belangrijk voor een vitale samenleving, en daar horen goede accommodaties bij. GB is dan ook blij dat de volgende stap naar optimalisatie van Sportpark Wilhelmina in Heelsum een overtuigende raadsbrede steun heeft gekregen. Het doel is een bloeiend en toekomstbestendig verenigingsleven op een duurzame accommodatie. Het op 29 maart aangenomen raadsvoorstel is …

Grote stap naar toekomstbestendig en breed inzetbaar Sportpark Wilhelmina Lees meer »

Optimalisatie sportpark Wilhelmina

In maart spreekt de gemeenteraad over de optimalisatie van Sportpark Wilhelmina in Heelsum. Met een raadsvoorstel vraagt het college aan de gemeenteraad om een  voortgangsbesluit te nemen zodat de volgende stappen gezet kunnen worden in de optimalisatie van het sportpark.  In aanloop naar de behandeling van het raadsvoorstel hebben de fracties van GemeenteBelangen, GroenLinks en …

Optimalisatie sportpark Wilhelmina Lees meer »