Paul Janssen

Optimalisatie sportpark Wilhelmina

In maart spreekt de gemeenteraad over de optimalisatie van Sportpark Wilhelmina in Heelsum. Met een raadsvoorstel vraagt het college aan de gemeenteraad om een  voortgangsbesluit te nemen zodat de volgende stappen gezet kunnen worden in de optimalisatie van het sportpark.  In aanloop naar de behandeling van het raadsvoorstel hebben de fracties van GemeenteBelangen, GroenLinks en …

Optimalisatie sportpark Wilhelmina Lees meer »

Start van Dorpsvisie Wolfheze

GemeenteBelangen vindt het belangrijk dat inwoners op tijd worden geïnformeerd over ontwikkelingen die invloed hebben op de leefomgeving. Dorpsgericht werken is hierbij een belangrijke sleutel: de gemeente gaat actief in gesprek met inwoners en weet wat er leeft in de dorpen. Op die manier kunnen dorpsvisies worden opgesteld waarbij óók de typische karakteristieken van elk …

Start van Dorpsvisie Wolfheze Lees meer »

Zorgen over dreigend tekort veerponten

De Renkumse en Drielse veerponten in onze gemeente zijn financieel voor een groot deel afhankelijk van provinciale subsidie. Volgend jaar is die subsidiepot – het zogenaamde Verenfonds- leeg. Door de wegvallende subsidie dreigt een flinke tariefsverhoging, een beperktere vaardienst of het volledig wegvallen van deze oeververbindingen. Het Renkums college is in de raad van januari …

Zorgen over dreigend tekort veerponten Lees meer »

Verzelfstandiging geeft markten impuls

Vitale markten dragen bij aan de leefbaarheid van onze dorpen. De middelen die de gemeente afgelopen jaren beschikbaar heeft gesteld voor het beheer van de weekmarkten zijn echter tot een minimum teruggebracht en er is al geruime tijd geen marktmeester meer. In de raad van januari is besloten de Renkumse markten te verzelfstandigen waarmee een …

Verzelfstandiging geeft markten impuls Lees meer »

GB: “Renkum blijft zelfstandig; onderzoek wel vormen van samenwerking”

In de raad van 25 januari lag voor onze gemeente een belangrijke vraag op tafel: hoe komen we tot een toekomstscenario van onze gemeente waarin minimaal het huidige dienstverlening- en voorzieningenniveau voor onze inwoners langdurig wordt gewaarborgd? Er is een besluit genomen welke varianten worden onderzocht, hoe deze vervolgens worden beoordeeld en op welke manier …

GB: “Renkum blijft zelfstandig; onderzoek wel vormen van samenwerking” Lees meer »

GB Dorpscafé: Laat ideeën groeien en bloeien

Hoe worden ideeën van inwoners gerealiseerd? Wat is daarbij de rol van de gemeente en van de politiek? Welke kansen zijn er voor inwoners om succesvol met een idee aan de slag te gaan en welke valkuilen zijn te vermijden? Over dit onderwerp organiseert GemeenteBelangen op vrijdag 10 februari het Ideeëncafé in de Kreek in …

GB Dorpscafé: Laat ideeën groeien en bloeien Lees meer »

‘We blijven met een realistische lokale bril de thema’s benaderen’

De gemeenteraad heeft de komende twee weken Kerstreces. Traditioneel een goed moment om terug te blikken op het jaar 2022, waarin GemeenteBelangen de grootste partij is geworden en Daniëlle van Bentem als wethouder is gestart. Mireille Jansen volgde Daniëlle op als fractievoorzitter van GemeenteBelangen. We leggen beiden een aantal vragen voor. Wat is voor jou …

‘We blijven met een realistische lokale bril de thema’s benaderen’ Lees meer »

Gemeentebelangen stemt in met begroting 2023-2026

Afgelopen maandag en woensdag kwam de gemeenteraad van Renkum bij elkaar, met als belangrijkste agendapunt de begroting voor de komende vier jaar: hoeveel geld geven we waar aan uit? Gemeentebelangen heeft met een realistische blik naar de begroting gekeken. Zelfstandigheid Wij vinden een sluitende begroting van enorm belang, juist om onze gemeente ook op de …

Gemeentebelangen stemt in met begroting 2023-2026 Lees meer »