Raad 28 januari: Alternatieven voor woningbouwplan 3b4 zuid!

raad 28 jan 2015Tijdens de raadsvergadering van 28 januari jl. stond het bouwplan van het gebied 3b4 zuid in Renkum op de agenda. Oorspronkelijk gaat het plan uit van de bouw van 22 eengezinswoningen in de sociale sector. Op het eerste gezicht niets mis mee volgens ons. Meer inwoners en meer woningen in de sociale sector juichen wij van harte toe. Echter, het moet wel in de omgeving passen en goed zijn afgestemd met de inwoners. Omdat de hele coalitie niet helemaal tevreden was werd er een motie ingediend om met alternatieve plannen te komen die meer passen in wensen van de buurt. Woningbouw is dus alles behalve van de baan, maar we willen wel dat het zorgvuldig gebeurt.

 

Lees hieronder de tekst die fractievoorzitter Danielle van Bentem uitsprak tijdens de vergadering over dit onderwerp:

Het 3b4 gebied gaat op de schop! Niet alleen het MFC, scholen maar ook 3b4 zuid, midden en noord. GemeenteBelangen is voor bouwen in Renkum, het aantrekken van jonge gezinnen, wat goed is voor het dorp, de ondernemers en het verengingsleven.

Maar dat deze omgeving zo gaat veranderen, roept  uiteraard veel vragen op bij de directe buurtbewoners, maar ook bij alle inwoners van Renkum.  Het gaat hen allen toch aan aangezien het een prominente plek is in het dorp. Verandering roept daarentegen altijd verschillende emoties op. De een vindt het fantastisch dat dit gebied eens wordt aangepakt, maar een ander wordt onzeker over de veranderingen die gaan komen.  En dan wordt dat er niet beter op wanneer er voor de buurt een avond wordt georganiseerd, waar de plannen worden gepresenteerd, met ongelukkige foto’s en verkeerde referentiebeelden. Hierdoor is een totaal verkeerd beeld geschetst voor de buurt. Het gevoel dat het plan  niet aansluit bij de plannen voor MFC 3b4 en de scholen en er ineens wordt besloten van 15 woningen in de vrije sector over te gaan naar 22 sociale huurwoningen. De 15 woningen blijken niet verkoopbaar in de huidige markt, waardoor er nu een voorstel ligt van Giesbers om over te gaan tot 22 eengezinswoningen in de sociale huursector te bouwen in 3b4 zuid. In 2005 is tevens een belofte gemaakt dat we met betrekking tot dit gebied niet meer woningen bouwen dan 100.

Het voorstel wat nu voor ons ligt om in te stemmen met nieuwe kaders voor 3b4 zuid geeft GemeenteBelangen het gevoel afscheid te kunnen nemen van oude plannen omtrent dit gebied en opnieuw te kunnen starten. Het gevoel dat we het constructief kunnen aanpakken doet ons deugd. We hebben het gevoel dat door dit voorstel het plan 3b4 zuid de aandacht krijgt die het verdient!

Door nu in stemmen met het wijzigen van de kaders kunnen we namelijk tegemoet komen aan een aantal wensen van de buurt en GemeenteBelangen, namelijk:

  • We gaan het plan naast de plannen van het MFC 3b4 en de scholen leggen en al deze plannen zo goed mogelijk laten aansluiten op elkaar. Aangezien er zoveel nieuw gebouwd gaat worden, zou het toch ook erg bijzonder zijn als je deze plannen niet integraal kan zien. Denk aan logistiek, parkeren, zichtlijnen en ga zo maar door. Laat het op elkaar afstemmen zodat er een mooie leefomgeving in zijn geheel ontstaat;
  • We gaan maximaal 22 woningen bouwen. Hier hebben we lang over gediscussieerd in onze fractie. We zijn namelijk voor de transparante overheid, dus afspraak is afspraak, maximaal 100 woningen voor dit gebied en niet meer. We blijven dit ook vasthouden, maar moeten we er zo star in blijven staan? We vragen de wethouder dan ook (zie ook de motie van D66, GL, VVD en GB) om met varianten te komen. Met andere woorden pin je niet direct vast op het aantal woningen, maar de wens van GemeenteBelangen en de buurt is kom met een kwalitatief plan, denk aan groen, goede zichtlijnen, met andere woorden een leefomgeving die aantrekt. Dus als de wethouder met een variatie komt van bijvoorbeeld 22 woningen in een prachtig nieuw uitgewerkt plan of een plan met 20 woningen dan gaan we dat beoordelen op kwaliteit en kunnen we nu nog niet zeggen of dat er 18, 20 of 22 woningen worden.  Kwaliteit is prioriteit!
  • Laat de buurt meepraten en dus met het meest aansprekende en kwalitatief beste alternatief terug gaan naar de buurt en opnieuw in gesprek gaan.

Zoals ik al zei, de omgeving 3b4 gaat op de schop waarbij voor GemeenteBelangen nu aansluiting met het MFC en de scholen en kwaliteit bijzonder hoog in het vaandel staan.