GB pleit met succes voor sportparken en verkeersveiligheid

Woensdagavond 4 november stonden de begroting 2016 en de najaarsnota 2015 op de agenda van de gemeenteraad. Voor GemeenteBelangen stonden onder andere de sportparken en de verkeersveiligheid centraal.

raad novemberFractievoorzitter Daniëlle Gerritsen sprak in haar betoog over de enorme maatschappelijke waarde van sport, het stijgend aantal sportende leden en de daarbij noodzakelijke verkeersveiligheid op de sportparken. ‘Politiek, overheden en maatschappelijke organisaties zijn er steeds meer van doordrongen dat sport en bewegen bijdraagt aan gezondheidsbevordering, sociale cohesie en participatie in de samenleving’, stelde Daniëlle.

‘Ondertussen is de ambitie uitgesproken om de sportparken – waaronder het Wilhelminasportpark en De Bilderberg – in 2017 over te dragen aan de sportverenigingen in 2017. Het is belangrijk dat dit niet lang op zich laat wachten, maar dat de twee ‘kernsportparken’ voor de feitelijke overdracht ook op een acceptabel niveau zijn gebracht. Nu is er sprake van een enorme achterstand in onderhoud waar de vele sporters de dupe van zijn.’ GemeenteBelangen bracht daarom met succes een motie in (gesteund door D66, VVD, CDA, Groen Links en PRD) waardoor de gemeente over uiterlijk 9 maanden komt met een stappenplan en financiële onderbouwing van de overdracht van de sportparken aan de verenigingen in Renkum en Oosterbeek.

Verkeersveiligheid: wijkagent twittert op 14/11/2015 over parkeerchaos Sportpark Bilderberg
Wijkagent Erik Boer twittert over parkeerchaos Sportpark Bilderberg

Verkeersveilig Renkum

Op diverse plekken in de gemeente is sprake van onmiskenbare gevaarlijke verkeerssituaties, zoals Sportpark de Bilderberg (GB heeft hierover al veel vragen gesteld), de kruising Heidesteinlaan – N225 Heelsum, de Hoogenkampseweg-Reijmerweg, de Van Toulon van der Koogweg, N782 (Utrechtseweg), de Stationsweg en de Bram Streeflandsweg. Om extra geld vrij te maken voor het oplossen van deze problemen, was GemeenteBelangen mede-indiener van een amendement (samen met D66, Groen Links, PRD en RZS).

Ook hier was er politiek succes. ‘We luisteren en praten met onze inwoners. Ons laatste dorpscafé ging over vluchtelingen vanwege de actualiteit van het onderwerp, maar het geplande onderwerp was verkeerveiligheid. Deze blijft zeker staan voor het volgende dorpscafé, omdat verkeersveiligheid voor GB een belangrijk thema is’, betoogde Daniëlle in de raad.

Het amendement kreeg voldoende steun zodat bepaalde verkeersknelpunten, waaronder dus ook de Bilderberg, nu met prioriteit kunnen worden aangepakt. Daniëlle: ‘Gelukkig gaat er nu wat gebeuren met dit voor inwoners belangrijke onderwerp. Daar is het ons om te doen.’