Raadsbijdrage over Tuin de Lage Oorsprong

tuindelageoorsprong.nl1_-300x222Voorzitter,

In de afgelopen commissievergadering hebben wij als GemeenteBelangen al aangegeven achter dit mooie inwonersinitiatief te staan, waar erg veel tijd en energie in is gestoken.

In de aan de raad toegezonden brief van mevrouw Klazes stond het mooi omschreven: ‘De beperkte openstelling, de vormgeving en de keuze voor bescheiden evenementen tonen respect voor de omgeving en de menselijke maat.’

Dat vinden wij ook. De initiatiefnemers hebben niet alleen veel energie gestoken in de tuin en de bijbehorende plannen, maar ook in het hele proces om te komen tot besluitvorming. Al tien jaar lang is men bezig iets moois te maken – voor toeristen en mede-inwoners. Voor elke stap in dat proces waren vergunningen vereist. En er zijn zienswijzen gekomen. En dure onderzoeken. En in die tijd is alles altijd keurig inzichtelijk gemaakt. Kortom: Er is aan alle voorwaarden voldaan.

GemeenteBelangen heeft veel respect voor de initiatiefnemers en voor hun mooie plannen. Die zijn namelijk tot in details uitgewerkt. En het zijn juist de details die het verschil in beleving maken. Hieraan nog verder knoeien doet afbreuk aan het initiatief. Het wordt dan weer een typisch Nederlandse polderpudding. En dat moeten we niet willen.

Wij kiezen voor een echte oranjerie die past in de gedachte die de Lage Oorsprong verdient.