Impressie van raadsvergadering: een hamerstuk, een ingetrokken en een verworpen motie

In de Raadsvergadering van 30 september stond onder andere het Centrumplan Doorwerth op de agenda. In de voorbereidende commissie was al duidelijk geworden dat de raad akkoord zou gaan met het afrondende rapport van de eerste fase. En daarmee de kaders meegeeft aan de werkgroep om verder te gaan met de uitwerking van een gedragen centrumplan. Een mooie mijlpaal, en eigenlijk ‘slechts’ een hamerstuk in de raadsvergadering.

raad september
Fractievoorzitter Daniëlle Gerritsen: ‘Chapeau voor de werkgroep Centrumplan doorwerth!”

Toch nam onze fractievoorzitter Daniëlle Gerritsen nog kort het woord: “namens team GemeenteBelangen wil ik tegen de werkgroep zeggen: chapeau! Fantastisch hoe jullie in dit proces iedereen hebben meegenomen. Wij hebben alle vertrouwen in de volgende fase en wensen de werkgroep Centrumplan Doorwerth veel succes”!

Ingetrokken motie

Niet op de agenda stond kringloopwinkel Jan Splinter in Renkum. Door een motie van de PRD werd toch het debat gevoerd over het meningsverschil tussen gemeente en deze stichting. Kernvraag is of de huidige bedrijfsvoering past binnen het bestaande bestemmingsplan. GemeenteBelangen gaf aan dat deze kwestie door beide partijen tot een oplossing moet worden gebracht, en niet via een, inmiddels weer ingetrokken, motie. Daniëlle: “ook al ligt hierover nu geen motie meer, we geven als GemeenteBelangen wel het signaal naar het college af om er op afzienbare tijd uit te komen met Jan Splinter”.

Verworpen motie

Aan het einde van de vergadering werd door een motie van de PvdA een fel debat gevoerd over het proces rondom de veranderende rol van welzijnsorganisatie Solidez binnen het sociale domein. Een gevoelig onderwerp omdat Solidez in de toekomst niet meer vanzelfsprekend alle welzijnsdiensten uitvoert; via een aanbesteding kunnen ook andere aanbieders inschrijven. Deze overgang gebeurt gefaseerd vanaf 1 januari 2016. Volgens GemeenteBelangen voert het college landelijk beleid uit, binnen de kaders die al eerder in de raad zijn vastgesteld. Daniëlle in reactie op de motie: “het moet anders; doorgaan zoals het jarenlang is gebeurd kan niet meer; het college geeft daar nu invulling aan. GemeenteBelangen zoekt (binnen die invulling) naar een nieuwe passende koers die inwoners helpt, wij begrijpen het doel van uw motie (ramkoers met het college) dan ook niet”. De motie van wantrouwen werd vervolgens met vijftien tegen acht stemmen verworpen.