GB stelt sport, groen en ontwikkelingen dorpskernen centraal bij begrotingsbehandeling

Woensdag 2 november stonden de najaarsnota 2016 en de begroting 2017 op de agenda van de gemeenteraad. GemeenteBelangen stelde een aantal onderwerpen centraal.

20161102_begrotingsraad
Bekijk het fragment waarin Danielle van Bentem zich verbaast over “het riedeltje van de wethouder”. Klik op de foto en vervolgens op het afspeelsymbool (opent in nieuw venster).

De eerste betreft de overdracht van de sportparken in Renkum/Heelsum en Oosterbeek van de gemeente naar de verenigingen. Samen met de coalitiepartijen heeft GB een motie ingediend om ervoor te zorgen dat er voor het einde van dit jaar een stappenplan – inclusief bijbehorende kosten – wordt gegeven om de sportparken in 2017 te verzelfstandigen. Hiervoor was brede steun.

Uit het  geëmotioneerd betoog van fractievoorzitter Danielle van Bentem bleek overduidelijk dat het geduld van GemeenteBelangen begint op te raken. ‘We willen dat het niet meer wordt afgedaan met woorden maar dat er op korte termijn actie komt in dit veel te lang lopende proces. We houden de vinger stevig aan de pols en blijven u informeren over de actuele stand van zaken’.

Groen
Ook is – mede door GB – geld beschikbaar gekomen voor een kwaliteitsimpuls van het groenonderhoud in de gemeente Renkum. Dit om te voorkomen dat het groenonderhoud nog verder verpaupert.

Dorpskernen Doorwerth en Renkum
Tevens kwamen de ontwikkelingen van de dorpscentra van Doorwerth en Renkum aan bod. In Doorwerth is sprake van reële onrust en onzekerheid. GB heeft aandacht gevraagd voor nauwe betrokkenheid van de raad en de gemeente bij de centrumplannen. ‘We willen teleurstellingen bij de vele vrijwilligers voorkomen die zich hier met veel enthousiasme hard voor maken, voorkomen’, stelde Daniëlle Gerritsen woensdagmiddag. ‘We hebben samen een doel: een mooier centrum in Doorwerth.’

Samen met andere politieke partijen heeft GB ook geld beschikbaar weten te stellen om de laatste fase van de centrumontwikkelingen in Renkum te realiseren. ‘Wij wilden deze laatste fase specifiek koppelen aan de winkelvisie. Daaronder valt naar onze mening ook het aantrekken van nieuwe winkeliers om meer publiek te trekken. Dat kunnen we niet los van elkaar zien. Zonder winkeliers zal er geen sprake zijn van een bruisend centrum.’