Realisme (GB) versus populisme (PRD)

GemeenteBelangen is al zo’n 30 jaar de grootste lokale partij in Renkum. Ruim vier jaar geleden kwamen er twee  lokale partijen bij toen raadsleden van CDA en VVD hun partij verlieten, die inmiddels weer in elkaar zijn opgegaan.

 In De Gelderlander van 20 maart is het artikel verschenen ‘In Renkum is de éne lokale partij de andere niet’. In dat artikel worden de verschillen tussen GB en de fusiepartij PRD/Rzs benoemd, gebaseerd op een door PRD zelf gemaakt overzichtje, waarin geen enkele context is gegeven én waarin feitelijke onjuistheden staan. GB zet het artikel  graag in het juiste perspectief zodat inwoners weten waar ze aan toe zijn.

Bij keuzes horen afwegingen

GB-lijsttrekker Danielle van Bentem: “Het verschil tussen GemeenteBelangen en de fusiepartij PRD/Rzs zit voornamelijk in het al dan niet nemen van verantwoordelijkheid met een realistische blik. En in een eerlijke, open communicatie met inwoners. En dat gebeurt helaas niet in het overzicht waar dit artikel op is gebaseerd. Laat ik een een voorbeeld noemen. GemeenteBelangen heeft, net als de overige fracties behalve PRD en GroenLinks, het collegevoorstel voor de miljoenenrenovatie van het gemeentehuis afgewezen, en het college de opdracht gegeven om eerst uit te zoeken wat er überhaupt aan gemeentelijke huisvesting nodig is. Dus zeker niet blind 6 miljoen storten. PRD geeft hier dus  zonder context, een misleidend verhaal. En daar wordt geen enkele inwoner wijzer van.”

Subsidies voor de Oranjeverenigingen worden ook aangehaald. Dit is een typisch voorbeeld van populistisch PRD-geroep. GemeenteBelangen wil juist een deugdelijk subsidiebeleid voor álle verenigingen. Zodat geld terecht komt waar het ook nodig is. Niet voor één groepje Sinterklaas spelen. Daarom stemde GB tegen dit voorstel, net als álle andere fracties inclusief Rzs.

Twee miljoen euro (!) uit reserves halen

Smijten met overheidsgeld zit niet in de genen van GemeenteBelangen. De PRD echter wil 2 miljoen euro onttrekken uit een reserve van 8 miljoen voor onder andere een cultuurfonds. Dat is sympathiek voor de betrokken inwoners,  maar is in de ogen van GB een onverantwoord forse aanslag op de reserve. Dit voorstel is door alle andere fracties weggestemd, overigens ook door Rzs die nu deel uitmaakt van de huidige fusiepartij PRD/Rzs.

Dan de gevraagde rapportages in het sociaal domein. Jeugdzorg rapportages waren op dat moment onmogelijk omdat de gegevens simpelweg niet beschikbaar waren. Die zaten letterlijk nog ‘versleuteld’ in de oude structuur van de zogenaamde Diagnose Behandel Combinatie (DBC) bij en van SVB de sociale verzekeringbank. Zorg leveren hoogste prioriteit. De rest van de raad – op PRD/Rzs na – snapte dit complexe verhaal ook en stemde net als GB tegen het onrealistische voorstel. De raad is steeds volledig meegenomen in de ontwikkelingen in het sociale domein. De grootste operatie in gemeenteland was net begonnen en volop in opbouw. Om op dat moment inspanning te leveren aan extra papierstromen voor nog meer rapporten was echt onwenselijk, niet in het belang van inwoners en het leveren of continueren van zorg tijdens een hele complexe verandering. Daarom stemde GB tégen het voorstel voor meer monitoring en rapportages.

Renkum blijft zelfstandig

Tenslotte het samenwerkingsverband de Connectie: dit is een noodzakelijke, betere en goedkopere dienstverlening voor onze inwoners. Op ICT gebied wordt al jarenlang samengewerkt met andere gemeenten. Door dit soort slimme samenwerkingen kan onze gemeente zelfstandig blijven, omdat het dan beter en goedkoper kan. Logisch toch? GB kiest nadrukkelijk voor het behoud van zelfstandigheid, in tegenstelling tot PRD, die in een door hun zelf verspreide flyer aangeeft er een referendum over te willen organiseren. Ook hier zie ik dat inwoners bewust op het verkeerde been worden gezet met onvolledige of onjuiste informatie. Wij doen dat anders!”

Wij wensen alle inwoners veel succes met stemmen woensdag!

Team GB.