Poort van Doorwerth centraal in laatste Raad van 2015

Afgelopen woensdag vond alweer de laatste raadsvergadering van 2015 plaats. Samen met het CDA en de VVD diende GemeenteBelangen een motie vreemd aan de orde aan om de openingstijden van het loket Burgerzaken op maandagavond met een uur te verruimen naar 20.00 uur. Met elf tegen tien haalde de motie het net niet.

Frank Huizinga ‘Erg jammer, de maandagavond is traditioneel druk bezet. Daar is dus vraag naar. De motie sluit ook aan bij ons standpunt dat de openingstijden en bereikbaarheid van gemeentelijke diensten aansluiten op de huidige maatschappelijke ontwikkelingen. Mede dankzij GB werd dit al succesvol toegepast bij Veentjesbrug, dat nu langer is geopend’, zegt Frank Huizinga.

 Vuurwerk

De burgemeester gaf op vragen van Groen Links over vuurwerk aan dat hij tijdens de jaarwisseling extra toezichthouders gaat inzetten. ‘Er is extra capaciteit ingehuurd’, zo stelde burgemeester Gebben. De politie richt zich op zwaar en illegaal vuurwerk. Een algeheel verbod op vuurwerk in Kievitsdel – waar Groen Links voor pleitte – haalde het niet. Gebben: ‘Belangrijker is het om mensen bewust te maken van het gevaar. Wij richten ons daarom op meer voorlichting en op bewustwording via Facebook, Twitter en Hoog&Laag’.

 Poort van Doorwerth

Een ander agendapunt was de aankoop van buurtcentrum De Poort van Doorwerth. Achtergrond is dat Solidez per 1 januari 2016 van het beheer van de Poort af wil. Deze aankondiging heeft tot onrust geleid bij medewerkers, gebruikers en vrijwilligers.

De gemeente heeft op grond van het raadsbesluit uit 1976 het recht van eerste koop. Het College vindt het van belang dat de activiteiten die in de Poort plaatsvinden door kunnen gaan. Daarom is het nodig nog dit jaar tot aankoop over te gaan.

Chretien Mali‘Procedureel redden we dat natuurlijk niet meer, vandaar dat dit voorstel rechtstreeks in de Raad is behandeld’. Gemeentebelangen staat onverdeeld achter de aankoop. ‘Het is een grote wens van de inwoners en het bijbehorende plan is goed onderbouwd’, zei Chretien Mali van GB. ‘Zeker ook gezien de gekozen strategie met betrekking tot het centrumplan Doorwerth. Een pluim voor het college in deze. Chapeau! Onze fractie is ook erg blij dat het dorpsplatform Doorwerth tijdelijk het beheer op zich zal nemen.’

Talsmalaan

Het college neemt de motie ‘Talsmalaan en integrale aanpak landgoederenzone van D66, VVD, RZS, PvdA en Groen Links, met een kleine aanpassing over. Achtergrond is dat er in 2011 in de raad van Renkum een voorstel is aangenomen voor het opstellen van een stedenbouwkundige visie voor de locatie ‘voormalige Pieter Reijenga Mavo in Oosterbeek’. De essentie van dit voorstel was dat er op die locatie appartementen zouden worden gebouwd. Diverse pogingen om de locatie te ontwikkelen tot op heden zijn zonder resultaat zijn gebleven.

De Stichting Vrienden van park Hartenstein hebben met de Stichting Ruimte Denken en de Stichting Dorpsplatform Oosterbeek een gezamenlijk idee voor de ontwikkeling van een gebiedsvisie via een open participatief planproces voor de landgoederen Hartenstein, Hemelse Berg, Lage Oorsprong en Pietersberg, waarbij ook de ontwikkeling van de Talsmalaan wordt betrokken. Wethouder Heinrich heeft tegen de werkgroep gezegd graag ruimte te willen geven aan een dergelijk proces.

Danielle GerritsenDanielle van Bentem van GemeenteBelangen stelt dat het prachtig is dat inwoners zich willen inzetten om een mee te denken aan een alternatief. ‘Wij nemen dit soort initiatieven hartstikke serieus. We hebben ook in ons coalitieakkoord aangeven dat we op deze manier willen werken. Het doet ons deugd dat er inmiddels als twee gesprekken hebben plaatsgevonden, dus het loopt al, dat is mooi.’

Zij voegt daar wel  aan toe dat het integraal bekijken van plannen goed is: ‘ integraal betekent ook dat we niet vergeten wat voor een afspraken er gemaakt zijn in het verleden en dat we nu niet zomaar het financiële kader van het raadsvoorstel uit 2011 kunnen terugdraaien. Maar laten we ons wel realiseren dat er al 12 jaar wordt gesproken over nieuwbouw op deze mooie plek in de gemeente.’