GB in de bres voor Airborne

raad juni 2016Woensdag kwam de Renkumse gemeenteraad voor het eerst onder voorzitterschap van de nieuwe burgemeester Bloemen bijeen. Hij begon zijn eerste vergadering met een respectvol In Memoriam van Peter van der Pas, de fractievoorzitter van het CDA die onlangs plotseling overleed. 

Twee onderwerpen uit de vergadering lichten we in dit verslag toe.

Airborne Wandeltocht

Op initiatief van GemeenteBelangen werd een motie ingediend om het college opdracht te geven op korte termijn met het bestuur van de Politie Sport Vereniging om tafel te gaan om het al een jaar liggende convenant (onderlinge praktische en financiele afspraken) te ondertekenen. Deze motie werd aangenomen met  steun van de gehele raad. GB wilde ook een tweede motie indienen over een eenmalige financiele injectie van 15.000 euro voor de 70-ste editie van de Airborne Wandeltocht. Deze werd uiteindelijk niet in stemming gebracht. GemeenteBelangen wacht eerst de onderlinge gesprekken tussen het bestuur van de PSV en de gemeente af.

Het is jammer dat onze gemeenteraad niet is meegegaan, een gemiste kans’, zegt fractievoorzitter Danielle Gerritsen. ‘Voor ons is dit een ontzettend belangrijk onderwerp. De Airborne Wandeltocht is historie, herdenken en wandelen tegelijk. De provincie en het Vfonds hebben al een noodzakelijke financiele bijdrage voor de Airborne toegezegd, maar behalve CDA en PRD wilden de andere partijen in onze gemeente helaas nu nog niet mee.

Update: Airborne Wandeltocht krijgt vlaggen en banieren in álle dorpen

Permar

Op de agenda stond ook het voorstel tot opheffing van de Gemeenschappelijke Regeling Permar. Permar helpt mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben aan passend werk. Zoals ook in de commissie verwoord gaf Frank Huizinga aan een goede begeleiding van het personeel heel belangrijk te vinden. ‘Laten we goed voor hen zorgen en laten wij dat  bovendien net en ordentelijk doen.’ GB pleitte ervoor het proces niet te lang te laten duren.  ‘Een pleister die er langzaam wordt afgetrokken doet ook pijn.’ Wethouder Ruwhof dankte de GB-fractie voor het gestelde vertrouwen.