Gedragscode voor raads- en commissieleden

De gemeenteraad heeft een bijzondere verantwoordelijkheid om zorg te dragen voor de integriteit voor het lokaal bestuur. Dit is zowel een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de gemeenteraad als geheel, als de individuele raadsleden die daar deel van uitmaken. In de raad van 31 januari is de ‘Gedragscode 2024’ met een ruime meerderheid aangenomen.

GemeenteBelangen vindt het belangrijk om afspraken te maken over houding en gedrag; hoe we als raads- en commissieleden met elkaar omgaan. Dat verbetert de samenwerking en zorgt ervoor dat je je werk goed kunt doen. Juist in een diverse en polariserende maatschappij, zijn basis afspraken rondom integriteit, gedrag, normen en waarden van groot belang.

Met fatsoen elkaar recht in de ogen kijken
Fractievoorzitter Annemiek Nijeboer: “Met het ondertekenen van de gedragscode geef je als raad aan dat je je conformeert aan de inhoud van de regels. Het feit dat regels niet perse juridische gevolgen hebben, betekent niet dat je niet met elkaar iets af kunt spreken. Het gaat erom dat je dus in bepaalde situaties aan de hand van de regels met elkaar het gesprek kunt voeren. Niet om het goed of fout te noemen of er een gerechtelijke vervolging aan vast te kunnen knopen, maar om met fatsoen elkaar recht in de ogen te kunnen kijken.“

Met twee amendementen wilden de fracties FJB en RRR een aantal artikelen van de Gedragscode schrappen. Wat GemeenteBelangen betreft zijn ook die artikelen helpend aan goede omgangsvormen. Niet om elkaar de maat te nemen, maar om handvatten te hebben voor een transparant gesprek. Daarom heeft GemeenteBelangen beide amendementen niet gesteund. Het amendement van RRR kreeg van geen enkele andere fractie steun; het voorstel van FJB kreeg steun van RRR en D66.

De ‘Gedragscode en Integriteitsregels voor raads- en commissieleden gemeente Renkum 2024’ is met een ruime meerderheid aangenomen; alleen de fracties RRR en FJB stemden tegen.