Raad zegt ‘Nee’ tegen de ruim 20 miljoen kostende renovatie van het gemeentehuis

Raad wil alternatief voor ruim 20 miljoen kostende renovatie van gemeentehuis

Afgelopen maanden is, in opdracht van de gemeenteraad, onderzoek gedaan naar de kosten voor het renoveren van het gemeentehuis. De uitkomsten van het onderzoeksrapport zijn aan de raad voorgelegd. Het enorme bedrag van 20,3 miljoen euro is voor de raad aanleiding om op de ‘stopknop’ te drukken. 
De raad gaat niet akkoord met de renovatie en wil dat er een realistisch alternatief wordt gezocht. De mogelijkheden voor nieuwbouw op een alternatieve locatie, (tijdelijke) huur of renovatie worden nadrukkelijk onderzocht. Er wordt ook gekeken naar de bouw van sociale/goedkope huur en koopwoningen, alsmede (sociaal/culturele) voorzieningen.

Het gemeentehuis uit 1966 is verouderd en voldoet niet aan de Arbowetgeving. Bovendien is het gebouw te groot en ongeschikt voor de huidige manier van werken. GB Raadslid Paul Janssen: “Het pand heeft een slecht binnenklimaat en is niet duurzaam. De ambtenaren verdienen een fatsoenlijke werkplek, je bent als goed werkgever daar ook verantwoordelijk voor. Daarnaast is er veel onderhoud nodig om het pand  is stand te houden.”

Er wordt al jaren gesproken over de toekomst van dit gebouw. Eerdere onderzoeken om in een deel van het gemeentehuis een mix van woningen, bibliotheek en horeca onder te brengen bleken niet haalbaar. De gemeenteraad heeft toen besloten tot renovatie zodat er uitzicht kwam op een goede werkomgeving. Nu blijkt dat daar een prijskaart van 20,3 miljoen euro aanhangt; een bedrag dat waarschijnlijk gaandeweg nog hoger zal worden.

Nieuwbouw of huur

Janssen: “Het is goed dat we nu dit inzicht hebben. Het is voor GB klip en klaar dat een dergelijk bedrag niet in verhouding staat tot het renoveren van een pand dat dan deels casco wordt opgeleverd en nog steeds niet optimaal duurzaam is. Dit enorme bedrag had niemand in z’n glazen bol kunnen voorzien. Goed dat het college het door de raad gevraagde onderzoek heeft uitgevoerd en het als besluit voorlegt. Wij zeggen hier Nee tegen. Tegelijk geven we de opdracht mee om op zoek te gaan naar een alternatief waarbij passende nieuwbouw of huur op een andere locatie onze voorkeur heeft.”

Deze opdracht past beter bij de beperkte financiële ruimte die de gemeente heeft. Met name een (tijdelijke) huurvariant biedt de flexibiliteit om in te spelen op de bestuurlijke toekomst of snel te zorgen voor een goede huisvesting van de ambtenaren. Tot 2026 is er nog budget beschikbaar om noodzakelijk onderhoud aan het pand te doen om het veilig te houden.

Meer doen met minder gemeenschapsgeld

Janssen: “Met de motie willen we ook een herontwikkeling van de huidige locatie van het gemeentehuis betrekken. GB ziet kansen om bijvoorbeeld woningen te realiseren voor sociale koop of huur en voor betaalbare koopwoningen. Maar ook voor sociale en culturele voorzieningen. Wat kan er in de huidige ‘schil’ van het gebouw en welke mogelijkheden zijn er als de gemeentelijke monumentenstatus eraf zou worden gehaald?  Deze vragen moeten we stellen om inzicht te krijgen in de mogelijkheden die er zijn. Zodat er een afweging kan worden gemaakt op aspecten als financiën, cultuur, woon -en werkomgeving, ondernemen en leefbaarheid van het centrum van Oosterbeek. GB wil hier zeer zorgvuldig naar kijken op basis van feiten. We willen de kans pakken om meer te doen met minder gemeenschapsgeld.”

Samenwerking en brede steun

Voor GB was met het verschijnen van het renovatie rapport meteen duidelijk dat we niet met de kosten van 20,3 miljoen konden instemmen. In de Commissievergadering van 9 april hebben we daarom aangegeven graag met de VVD en andere fracties te willen meedenken over een amendement en motie. In goede samenwerking en afstemming zijn beide documenten opgesteld. De wijzigingsvoorstellen zijn met grote meerderheid van 21 stemmen vóór aangenomen in de raadsvergadering van 24 april.