Gemeenteraad akkoord met projectplan ‘Ambities, capaciteit en middelen in evenwicht’

We hebben als gemeente te maken met veel ontwikkelingen en onzekerheden om ons heen. Nieuwe wetgeving en taken, een veranderende samenleving en een financiële situatie die net als veel andere gemeenten onzeker is. We hebben niet de middelen en capaciteit om ambities te stapelen. Dit betekent dat we keuzes moeten maken in wat we doen.

De gemeenteraad is afgelopen woensdag akkoord gegaan met een onderzoek naar de balans tussen onze doelen, de financiële mogelijkheden en de mensen die de plannen gaan uitvoeren. Het is heel belangrijk om te weten waar we staan en hoe we een efficiëntieslag kunnen maken. Als we weten waar energie verloren gaat, waar geen duidelijke focus is en waar we meer evenwicht kunnen brengen heeft de raad meer grip en kunnen we betere besluiten nemen.

Dit inzicht is voor GB ook voor de bestuurlijke toekomst van onze gemeente noodzakelijk. Wat is minimaal vereist om voort te kunnen blijven bestaan als zelfstandige gemeente? We willen goed kunnen afwegen wat dat betekent en waar we nog eigen beleid kunnen voeren.
Het collegeperspectief “Renkum in Bloei” geeft met 10 focuspunten aan waar onze prioriteiten liggen. Veel is in gang gezet en andere ambities liggen nog op de plank.

We nodigen álle raads- en commissieleden uit om samen te kijken wat is gerealiseerd de afgelopen twee jaar, waar aan gewerkt wordt en wat er nog open ligt. We willen een open gesprek voeren met alle partijen over de doelen om samen goed voorbereid de balans te kunnen opmaken bij de uitwerking van de verschillende scenario’s en de perspectiefnota voor 2024-2028 die de uitkomst wordt van het projectplan.

Het projectplan ‘Vaststellen ambities, capaciteit en middelen’ is in de raad van 27 maart vastgesteld met 12 stemmen voor (GL, GB, PvdA) en 9 stemmen tegen (VVD, D66, CDA, RRR, FJB)