Laat inwoners meedenken over opvang vluchtelingen

Laat inwoners meedenken over opvang vluchtelingen

Het besluit tot de opvang van 140 nareizigers in het Fletcher hotel in Wolfheze roept vragen op in de Renkumse politiek. De fractie van GemeenteBelangen wil weten hoe het draagvlak onder inwoners en de draagkracht van het dorp Wolfheze is meegewogen in het besluit van het college van burgemeester en wethouders.

Renkum is een gastvrije gemeente. We weten uit eigen historie wat het is om in oorlog te zijn en te moeten vluchten. Veel van onze inwoners hebben nog steeds contact met bondgenoten uit de tijd van WO2. Als Airborne-gemeente vinden wij het nu ook belangrijk dat inwoners en vluchtelingen met elkaar optrekken. Om samen te kunnen leven moet je elkaar leren kennen om te kunnen helpen waar nodig. Dit contact moet niet opgelegd worden maar wederzijds geaccepteerd zijn.

Daarom moeten we zeker weten dat onze inwoners bij kunnen en willen dragen aan de komst van steeds nieuwe mensen. Het is dus heel belangrijk dat we met elkaar in gesprek zijn over het opvangen van vluchtelingen, in samenhang met alle andere dingen die er spelen in onze dorpen. We willen daarom dat de burgemeester in de toekomst dit gesprek van te voren voert in plaats van een opvang op te leggen aan een buurt of dorp. GB heeft hierover vragen gesteld aan het college toen plotseling vorige week bekend werd dat er een opvang voor nareizigers in het Fletcher hotel werd aangekondigd.

Samenwerken

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft de gemeente Renkum gevraagd om hulp. Het college heeft besloten om te helpen. Op de gemeentesite zegt burgemeester Agnes Schaap daarover: “We vinden het belangrijk om te helpen om de opvangcrisis op te lossen. We kijken altijd naar wat er mogelijk is.” De GB fractie vraagt zich af in hoeverre inwoners worden meegenomen in het ‘bekijken van wat mogelijk is’.

Raadslid Paul Janssen: “Onze fractie is zich bewust van de landelijke opvangcrisis en vindt dat Renkum een passende lokale bijdrage moet leveren aan het verlichten van die crisis. De samenwerking met inwoners en lokale organisaties is daarbij wel cruciaal.”

Inwoners zijn, net als de politiek, nu toch weer verrast. Via een persbericht  en een raadsbrief maakte het college op 12 februari het genomen besluit bekend. “Dat moet anders”, aldus Janssen. “Wil je dat de opvang slaagt en inwoners meehelpen met de moeilijke taak van opvang en inburgering, dan moet je samen met hen optrekken. Anders ontstaat weerstand. Het traject afgelopen jaar met betrekking tot het opstellen van de dorpsvisie is een mooi voorbeeld. Zo ontstaan ideeën en mogelijkheden. Daar staat GB voor, samenwerken met inwoners om onze mooie gastvrije dorpen in hun kracht te zetten.”

GB wil dat er voor toekomstige opvangvragen heldere kaders zijn en inwoners daarbij worden betrokken. De antwoorden van het college op de gestelde vragen geven inzicht in wat nodig is om dat samen voor elkaar te krijgen.

Raadsvragen GB opvang vluchtelingen, asielzoekers en nareizigers