Investeringsplan Sociaal Domein: “realistisch, kostbaar én noodzakelijk voor inwoners’

commissielid Constant Sciarone

In de commissie Inwoners van 6 juni is het Investeringsplan Sociaal Domein 2020 besproken. GB is van mening dat we als gemeente moeten investeren in het sociaal domein, daar kunnen we niet omheen. Met het plan dat er nu ligt is GB tevreden. Het is een realistisch, kostbaar én noodzakelijk plan, gebaseerd op ervaringen en cijfers die in de afgelopen jaren zijn verzameld.

Commissielid Constant Sciarone: “als we er als ondernemer naar kijken dan ligt er een realistisch plan. Zonder best practices moest er iets nieuws opgezet worden, een nieuwe organisatie. En dat hebben we als gemeente behoedzaam gedaan, zeker in de eerste periode. Zodat de inwoners niet al te veel verschillen zouden voelen. Echter achter de schermen zijn we gaan bouwen aan een nieuw model, een nieuw concept, goede en noodzakelijke dienstverlening in een nieuw jasje.”

wethouder Hermine van den Berg

Volgens GB is het bij de coalitievorming een zeer verstandige keuze geweest om voor het Sociaal Domein een aparte wethouder aan te stellen. Deze portefeuille heeft grote impact op veel inwoners en er gaan enorme bedragen en personele inzet in om.

Sciarone: “de transitie periode is gebruikt om te toetsen, te ervaren en te leren. Wat is goed, wat kan beter? Hoeveel inwoners, werknemers en externe partijen zijn erbij betrokken en tegen welke kosten? Dat is realistisch management waarbij de klantwaarde centraal staat. De voorzieningen, middelen en organisatie zijn daar optimaal op afgestemd, doorlopend evalueren en bijsturen.”

Het investeringsplan voor het sociale domein is in de raad van 28 juni aangenomen, mede door de steun van de fractie van GB.