Onvoldoende controle op gemeentelijke uitgaven

Er is onvoldoende controle op uitgaves die Renkum doet in het sociaal domein. Deze trieste conclusie heeft GemeenteBelangen vastgesteld bij de behandeling van de Jaarrekening 2019.

Ook de accountant is kritisch; er is slechts een ‘goedkeuring met beperking’ afgegeven. De accountant geeft duidelijk aan dat deze beperking zit in de getrouwheid en rechtmatige besteding van de lasten in het sociaal domein.

GB raadslid Oswald Velthuizen:

“Uitgaves in het sociaal domein zijn niet geheel gecontroleerd. Het is onduidelijk of daadwerkelijk een prestatie is geleverd voor elke factuur die is ingediend. Zijn de juiste bedragen uitgekeerd? Het is niet duidelijk, voor GB is dit echt niet acceptabel.”

Ondanks waarschuwingen van accountants, de gemeenteraad en de rekeningcommissie in de afgelopen jaren, is nu voor het eerst de ondergrens van onrechtmatig besteed geld in het sociaal domein gepasseerd.

Ook bij aanbestedingen heeft de accountant onrechtmatigheden geconstateerd.

GemeenteBelangen ziet onvoldoende transparantie in de Jaarrekening 2019 en moet een duidelijk signaal afgeven aan dit college: zorg dat het schaarse geld écht goed wordt besteed aan inwoners. Onze fractie heeft daarom in de on-line Raad van 25 juni – net als het CDA en PRD – níet ingestemd met de Jaarrekening.