Frank Huizinga verlaat de gemeentepolitiek

Frank Huizinga verlaat de gemeentepolitiek

 

Meer dan zeven jaar heeft Frank Huizinga zich ingezet voor GemeenteBelangen en de lokale politiek. Op 11 september heeft hij zijn laatste commissievergadering gehad en per 1 oktober heeft hij definitief afscheid genomen. ‘Ik kijk terug op een mooie en leerzame periode in een hecht GB-team. Ik ben blij dat ik mijn steentje heb kunnen bijdragen aan de lokale gemeenschap, maar nu is het tijd om na te denken over andere dingen. Ik ga zeker weer iets doen. Ik neem daar rustig de tijd voor.’

Ooit ben ik gevraagd om eens een bijeenkomst van GemeenteBelangen bij te wonen, om te kijken of ik het raadswerk leuk zou vinden en een bijdrage aan de partij kon leveren. Ik ben vervolgens nooit meer weggegaan. De eerste periode tot aan de verkiezingen heb ik meegelopen met de fractie. Van 2014 tot 2018 werd ik raadslid en de laatste anderhalf jaar commissielid. Uiteraard ambieerde ik nog een periode als raadslid, maar na de laatste verkiezingen heb ik de voorkeursdrempel niet gehaald, zo gaat dat soms.’

Hoe kijk je terug op je raadswerk?

‘De lokale politiek was nieuw voor mij, maar heel ver stond het natuurlijk ook niet van mij af. Ook in mijn dagelijkse werk als woordvoerder van Brandweer Nederland begeef ik mij in een politiek-bestuurlijke omgeving. En ik woon toch al 18 jaar in deze gemeente, dus ik heb natuurlijk wel een goed beeld van wat er speelt en leeft.

Toch heb ik mij in de fractie nooit op de voorgrond gezet. Veel van mijn werk was voor de buitenwacht niet zichtbaar. De uithangborden zijn de fractievoorzitter en de raadsleden, zij deden ook de meeste commissies. Ik adviseer, schrijf en heb een mening. Op die wijze heb ik mijn bijdrage geleverd en dat werd gewaardeerd. Zo had iedereen een taak. Het is leerzaam en vooral leuk om maatschappelijk bezig te zijn, dus ik ga het natuurlijk ook wel een beetje missen. We zijn een hecht team en hebben toch dagelijks contact onderling.’

Waar staat GemeenteBelangen?

We zijn nu geen coalitiepartij en dat is helemaal niet zo erg. We zijn de tweede partij, de grootste lokale partij en hebben nog steeds veel invloed. Dat weten de coalitiepartijen ook. Ach, het houdt iedereen ook wel scherp. We zijn volledig onafhankelijk en dat hebben andere partijen minder, zij hebben rekening te houden met hun landelijke partij. Dat zie je bijvoorbeeld terug in moties die door landelijke partijen in elke gemeente worden ingebracht. Ik vond daar altijd wel wat van, dat bijvoorbeeld in Zutphen exact hetzelfde werd verlangd als in Renkum.

Onze kracht ligt veel meer in het feit dat we snel schakelen, realistisch zijn en uitgesproken. En we hebben mensen aan tafel zitten met de voetjes in de klei. Daarbij hebben we met Daniëlle een sterk uithangbord. Zij kan verder kijken dan de waan van de dag. Dit team is sterk genoeg om bij de komende verkiezingen de grootste partij te worden.’

Waarop baseer je dat?

‘We zijn niet voor niets nu al de een na grootste en op een haar na waren we de grootste partij geweest. Landelijk zie je ook een toename van invloed van de lokale partijen, ik volg die peilingen nauw. Dit komt deels doordat inwoners vaker op hun eigen manier invloed willen uitoefenen en teleurgesteld zijn in de landelijke politiek. De groei van lokale partijen is ook goed terug te zien in de aandacht die hiervoor is vanuit de verschillende media. Het is een trend in de maatschappij dat burgers steeds meer inspraak willen hebben in de besluitvorming. Ik durf te stellen dat GB heel goed weet wat er speelt in de dorpen en daar ook naar handelt. Dat wordt straks beloond. En niet onbelangrijk: er is nieuwe aanwas, enthousiaste inwoners die er voor willen gaan.’

Je hebt eerder gezegd dat de raad onzichtbaar is.

‘De laatste jaren heeft er nauwelijks een cultuurverandering plaatsgevonden in de raad, ondanks dat er nieuwe raadsleden zijn en er een nieuwe burgemeester is gekomen. Dat is opmerkelijk en lastig te verklaren. Wat ik zie is nog steeds een raad die erg druk is met elkaar en met interne procedures, maar de echte wereld begeeft zich niet binnen die vier muren van het gemeentehuis maar daarbuiten. De echte omslag om ook als collectief zichtbaar te zijn voor inwoners is nooit gemaakt.

Ik heb dat al wel met de burgemeester gedeeld en zal dat nog een keer met haar bespreken bij mijn afscheidsgesprek. Gooi de boel open, interview burgemeester en raadsleden na elke raadsvergadering en deel dat via social media. Sla nieuwe wegen in, richt je op jongeren en zorg voor nieuwe aanwas. Maak het minder ‘stiekem.’ Ik vind het wel jammer dat daar nog steeds geen werk van wordt gemaakt en heb de indruk dat ze het wel goed vinden zo. De groep mensen die de lokale politiek volgt is veel te klein, daarom is het goed dat de mediabelangstelling voor de politiek in Renkum weer wat toeneemt. Willen we inwoners echt betrekken, dan zullen daar de stappen moeten worden gemaakt. Niet in af en toe een symbolisch klantenpanel organiseren, dat is voor de bühne.’