Renkum voor Elkaar: “talentontwikkeling bij jongeren is uitgangspunt”

Een belangrijk uitgangspunt van GB is: ‘inwoners centraal, niemand staat aan de kant’. Wij vinden het belangrijk dat inwoners ondersteuning krijgen die bij hen past en waar behoefte aan is. Vanuit het huidige coalitieakkoord wordt invulling gegeven aan deze visie met ‘Renkum voor Elkaar’. In deze eigentijdse netwerkorganisatie zet bijvoorbeeld Dynamo Jeugdwerk zich in voor de jongeren van onze gemeente.

Een artikel over Dynamo Jeugdwerk in de Hoog en Laag laat zien dat met veel energie wordt uitgegaan van kansen voor jongeren en dat talentontwikkeling een belangrijk motto is.

Wethouder Hermine van den Berg: “een mooi artikel dat goed laat zien hoe het jongerenwerk vanuit Renkum voor Elkaar in ontwikkeling is. Ik zie een positieve lijn met een interessant aanbod voor méér jongeren. Er wordt gewerkt aan een kruisbestuiving tussen ‘zoekende‘ en ‘steviger-in- de-schoenen-staande‘ jongeren.”

Belangrijk blijft dat kwetsbare jongeren snel worden doorverwezen naar adequate hulp en ondersteuning die ze nodig hebben.

Hermine: “tegelijkertijd is het zó goed om juist ook die ‘kwetsbare’ groep positief te blijven benaderen om gebruik te maken van het aanbod van Dynamo. Op die manier krijgen ze de kans om te groeien en zelf verantwoordelijkheid te nemen, hoe klein of groot dan ook”.

Het artikel over Dynamo Jeugdwerk is gepubliceerd in Hoog en Laag van 2 augustus: