Duurzaam

GB Dorpscafé over klimaat: van akkoord naar actie

Wat betekent de energietransitie voor onze inwoners;  welke opties en plannen zijn er? Hoe vertalen we al die papieren afspraken naar concrete acties, wat kan de inwoner zelf doen of juist niet? Over dit onderwerp organiseert GemeenteBelangen op donderdag 10 oktober een Dorpscafé in het Filmhuis Oosterbeek. Haalbaar en betaalbaar  Fractievoorzitter Daniëlle van Bentem: “Met […]

GB Dorpscafé over klimaat: van akkoord naar actie Meer lezen »

Duurzaamheid: luister, denk en praat mee bij Renkumse klimaattafels

Voor GemeenteBelangen is het duidelijk dat verduurzaming noodzakelijk is. Tegelijkertijd horen we ook van inwoners dat de wijze waarop en het tempo waarin dit moet gebeuren een belangrijk thema is. Fractievoorzitter Daniëlle van Bentem: “Ook de betaalbaarheid van maatregelen speelt een rol, duurzaamheid mag niet leiden tot een nieuwe kloof in onze samenleving. Een zorgvuldige

Duurzaamheid: luister, denk en praat mee bij Renkumse klimaattafels Meer lezen »

GB wil geluidsnormen voor warmtepompen

De leefbaarheid van de Renkumse dorpen is gebaat bij een gezonde balans tussen duurzaamheidsmaatregelen en woongenot van inwoners. De fractie van GemeenteBelangen voorziet door het ontbreken van adequate landelijke en lokale regelgeving, een toenemende geluidsoverlast door buitenshuis geplaatste installaties zoals warmtepompen.  GB is van mening dat er geluidsnormen vastgelegd dienen te worden, bijvoorbeeld via de

GB wil geluidsnormen voor warmtepompen Meer lezen »

GB vraagt wethouder om afkoppelen regenwater te belonen

In de commissie bedrijvigheid werd woensdag 2 december gesproken over een nieuw water- en rioleringsplan voor de gemeente Renkum. Het plan ‘Water Stroomt’ is opgesteld in verband met de noodzakelijke vervanging van kilometers riolering en om duurzaam voorbereid te zijn op gevolgen van klimaatverandering. Voor het omgaan met regenwater wordt bijvoorbeeld rekening gehouden met heviger buien,

GB vraagt wethouder om afkoppelen regenwater te belonen Meer lezen »