GB vraagt wethouder om afkoppelen regenwater te belonen

HWA logoIn de commissie bedrijvigheid werd woensdag 2 december gesproken over een nieuw water- en rioleringsplan voor de gemeente Renkum. Het plan ‘Water Stroomt’ is opgesteld in verband met de noodzakelijke vervanging van kilometers riolering en om duurzaam voorbereid te zijn op gevolgen van klimaatverandering. Voor het omgaan met regenwater wordt bijvoorbeeld rekening gehouden met heviger buien, zonder wateroverlast of schade te veroorzaken.  Alle maatregelen en ambities gelden voor een periode van zestig jaar.

Steeds meer regenwater wordt door inwoners afgekoppeld

GemeenteBelangen ziet dat veel inwoners nu kiezen voor een afgekoppeld watersysteem zodat regenwater niet in het riool komt. Dit past bij de ambities die ook in het plan ‘Water Stroomt’ worden benoemd. Uit datzelfde plan blijkt dat álle inwoners de komende zestig jaar te maken krijgen met een stijging van de rioolheffing met 0,29%. Dus ook de inwoners die zélf al een bijdrage leveren door het afkoppelen. Dat lijkt ons niet logisch.

Op de vraag van GemeenteBelangen om inwoners met een afgekoppeld systeem juist financieel te belonen reageerde de wethouder positief. Ze wil dit idee meenemen in haar plannen en nieuwe ambities. Wordt vervolgd dus.