Duurzaamheid: luister, denk en praat mee bij Renkumse klimaattafels

Voor GemeenteBelangen is het duidelijk dat verduurzaming noodzakelijk is. Tegelijkertijd horen we ook van inwoners dat de wijze waarop en het tempo waarin dit moet gebeuren een belangrijk thema is. Fractievoorzitter Daniëlle van Bentem: “Ook de betaalbaarheid van maatregelen speelt een rol, duurzaamheid mag niet leiden tot een nieuwe kloof in onze samenleving. Een zorgvuldige afweging tussen initiatieven voor duurzame energie en de belangen van inwoners en leefomgeving is belangrijk.”

Voor alle inwoners van de gemeente Renkum komt de mogelijkheid om mee te denken over het verduurzamen van en binnen onze gemeente. Op donderdag 21 februari vindt de eerste van een reeks klimaattafels plaats. Tijdens deze bijeenkomsten wil de gemeente alle inwoners de gelegenheid geven met ideeën en suggesties te komen.

Laat je horen bij de klimaattafels

GB wil alle inwoners vooral aanmoedigen deel te nemen aan deze bijeenkomsten; verduurzaming treft ons namelijk allemaal! Daarnaast is het uitermate belangrijk dat er een realistische afspiegeling van inwoners en denkbeelden aanwezig is tijdens deze klimaattafels. Goede ideeën zijn uiteraard  welkom maar ook bedenkingen en vragen moeten tijd en ruimte krijgen om te bespreken met de gemeente en met elkaar. Alleen op deze wijze kan de gemeente zich een goed beeld vormen van alle meningen, ideeën en denkbeelden in onze dorpen.

Van Bentem: “Grijp deze Renkumse bijeenkomst aan om concreet te maken wat mogelijk is in onze dorpen. Leg de focus op realistische en haalbare lokale initiatieven waarbij inwoners op een positieve wijze worden betrokken. Gun elkaar anders te kijken naar duurzaamheid en zoek daarbinnen naar overeenkomsten. Dat moet de insteek zijn van deze bijeenkomsten.”

Mocht u niet in de gelegenheid zijn om aanwezig te zijn op 21 februari, deel dan uw gedachten, ideeën en overwegingen via info@renkum.nl.  GemeenteBelangen kan dan uw invalshoeken de komende periode meenemen.


Donderdag 21 februari is de eerste bijeenkomst in (LET OP, nieuwe locatie) Concertzaal Oosterbeek, Rozensteeg 3, Oosterbeek. Vanaf 17.30 uur inloop met koffie en thee. Van 18.00-21.300 uur is het officiële programma. In de loop van de avond wordt er ook een eenvoudige maaltijd aangeboden. Inschrijven kan via de gemeentelijke pagina: renkumverduurzaamtsamen.nl