Vragen toegankelijkheid gemeentelijke website

logoSiteDrempelvrijUit onderzoek van de Stichting Drempelvrij, in opdracht van het College voor de Rechten van de Mens, blijkt dat een overgrote meerderheid van de gemeentelijke websites niet goed toegankelijk is voor mensen met een beperking (zie bijlage).

Ook de website van de gemeente Renkum www.renkum.nl blijkt volgens het onderzoek van Stichting Drempelvrij momenteel niet te voldoen aan de eisen voor toegankelijkheid voor mensen met een beperking.

Onze fractie is van mening dat het voor alle inwoners mogelijk moet zijn om probleemloos informatie op te kunnen vragen door middel van een bezoek aan de gemeentelijke website.

Daarom leggen wij de volgende vragen aan u voor:

  1.  Is het College op de hoogte van de tekortkomingen van de gemeentelijke website?
  2. Hoe kan het college bijdragen aan het verbeteren van de gemeentelijke site?
  3. Zo ja, op welke termijn worden deze verbeteringen doorgevoerd?
  4. Zo nee, waarom niet?

Wij wachten de antwoorden op onze vragen af.

Namens de fractie van GemeenteBelangen,

Danielle Gerritsen

Fractievoorzitter

 

Bijlage: zorgwekkend aantal gemeentenwebsites ontoegankelijk

Een overgrote meerderheid van de gemeentenwebsites is niet goed toegankelijk voor mensen met een beperking. Dit blijkt uit onderzoek dat de Stichting drempelvrij.nl uitvoerde in opdracht van het College voor de Rechten van de Mens.

Waarom zijn toegankelijke websites belangrijk?

Steeds meer taken zijn met de decentralisaties bij gemeenten belegd. Daarbij is de digitale dienstverlening voor gemeenten een belangrijk instrument. Des te zorgwekkender is het dat een grote groep in Nederland hier slechte toegang toe heeft; in Nederland leven zo’n 2,44 miljoen mensen met een beperking. Een toegankelijke website kan door iedereen gebruikt worden. Dus ook door mensen die niet goed kunnen zien of horen, moeite hebben met ingewikkelde teksten of geen muis kunnen gebruiken. Sinds 1 januari 2015 moeten alle overheidswebsites toegankelijk zijn voor iedereen. Alleen als er echt zwaarwegende redenen zijn, kan een gemeente hiervan afwijken. Maar dat moet de gemeente wel duidelijk voor iedereen verantwoorden.

Bron:

http://www.drempelvrij.nl/nieuws/zorgwekkend-aantal-gemeentenwebsites-ontoegankelijk http://www.drempelvrij.nl/nieuws/zorgwekkend-aantal-gemeentenwebsites-ontoegankelijk

 Resultaten onderzoek:

https://mensenrechten.nl/publicaties/detail/35682 https://mensenrechten.nl/publicaties/detail/35682