Reactie college over GB vragen mobiel netwerk Heveadorp

umts zendmast

Begin april heeft GemeenteBelangen een aantal vragen aan het college gesteld over het mobiele netwerk in Heveadorp. Na drie maanden heeft het college op 10 juli onderstaande summiere reactie gegeven:

Op 21 mei 2015 ontvingen wij van de fractie van GemeenteBelangen vragen over problemen met het mobiel netwerk Heveadorp. In dit memo geven wij een reactie op deze vragen. Op 21 april ontving het college reeds een schrijven van KPN met antwoord op de problematiek rondom het mobiele netwerk en een voorstel tot oplossing. Deze brief is kort na ontvangst doorgestuurd aan de raadsleden.KPN schrijft het volgende:

…”In uw gemeente is KPN voornemens, zoals ook reeds eerder aangekondigd, om laagfrequente dekking toe te voegen aan opstelpunt 7849, Oosterbeekseweg te Doorwerth. Onze verwachting is dat de mobile dekking hierdoor aanzienlijk zal verbeteren, m.n in Heveadorp. De planning ziet er als volgt uit dat KPN verwacht dat vanaf medio juni van dit jaar deze nieuwe technieken in dienst zullen zijn en er ook daadwerkelijk verbetering ervaren zal worden”…

Naar aanleiding van deze reactie is GemeenteBelangen wederom met inwoners van Heveadorp in gesprek gegaan. Daaruit blijkt dat het mobiel bereik nog steeds niet verbeterd is en de zorgen en frustraties niet zijn weggenomen. GemeenteBelangen bereidt op korte termijn een vervolgactie voor.

GB vragen die op 13 april aan college zijn gesteld:

Onze fractie heeft begin april, na eerdere klachten, net als de andere partijen en het college wederom een bericht van inwoners ontvangen over de slechte kwaliteit van het mobiele netwerk in Heveadorp. Het kan volgens GemeenteBelangen gevaarlijke en problematische situaties opleveren als mensen structureel geen bereik hebben met hun mobiele telefoon. Ook is het tegenwoordig erg vervelend om slecht bereik te hebben in verband met vele services die verlopen via het mobiele telefoonnetwerk.

Recent werd duidelijk dat de overheid het landelijke sirenenetwerk vanaf 2017 buiten werking gaat stellen en dat deze dienst voor noodgevallen onder andere overgenomen gaat worden door een SMS alert. Bereik met de mobiele telefoon is dan natuurlijk noodzakelijk. Ook moet het in noodgevallen mogelijk zijn om de hulpdiensten te bellen. Daarnaast maakt de overheid steeds vaker gebruik van services waarbij een mobiel netwerk nodig is. Denk hierbij aan het inloggen bij verschillende overheidsorganisaties via DigiD, waarbij een SMS-code verstuurd wordt.

Eerder al heeft telecomprovider en netwerkbeheerder KPN aangegeven dat ze het probleem in Heveadorp zouden oplossen. Tot op heden is dit dus niet het geval.

 

Dus leggen wij de volgende vragen aan u voor:

  1. Is het college, net als GemeenteBelangen, van mening dat een werkend mobiel netwerk in de bebouwde kom onontbeerlijk is voor onze inwoners?
  2. Zo ja, wat kan het college betekenen voor de inwoners van Heveadorp in dit geval?
  3. Is het college bereid om op zeer korte termijn bij KPN aandacht te vragen voor dit probleem?
  4. En is het college tevens bereid om, als dat kan bijdragen aan een oplossing, een vergunning voor een steunmast met spoed af te geven en samen met providers na te denken over een oplossing?

 

Wij wachten de antwoorden op onze vragen af.

Namens de fractie van GemeenteBelangen,

 

Danielle Gerritsen

Fractievoorzitter