Vervolgvragen over mobiel netwerk Heveadorp

mobiel bereikGemeenteBelangen is bezorgd over de signalen van inwoners van Heveadorp dat er in hun dorp problematische en gevaarlijke situaties kunnen ontstaan door de huidige kwaliteit van het mobiele netwerk. Denk aan mogelijke levensbedreigende situaties waarbij mobiele berichten worden verstuurd: oproepen voor AED ondersteuning, Burgernet, NL-Alert of navigatiesystemen van hulpverleners.

Daarnaast wordt steeds vaker gebruik gemaakt van services waarbij SMS berichten worden verstuurd; inloggen bij overheidsorganisaties of verzekeraars via DigiD of het opzetten van een veilige verbinding met bedrijfsnetwerken door thuiswerkers. Heveanen geven aan dat de mobiele verbindingen zeer vaak onvoldoende zijn om dergelijke services te kunnen gebruiken en dat hun mobiele bereikbaarheid slecht is.

GemeenteBelangen neemt deze zorgen zeer serieus en stelt daarom een aantal vervolgvragen aan het college van gemeente Renkum met betrekking tot het mobiel netwerk in Heveadorp.

  1. Beschikt het college over (recente) metingen, zowel binnens- als buitenshuis, van netwerkoperators waaruit blijkt dat het mobiel bereik in Heveadorp in alle jaargetijden voldoende is voor de hierboven genoemde voorbeelden? Indien ja: het antwoord graag onderbouwen met concrete cijfers en conclusies. Indien nee: is het college voornemens dergelijke metingen uit te laten voeren teneinde inzicht te krijgen in de feitelijke kwaliteit van het netwerk?

zendmast Oude Oosterbeekseweg, DoorwerthIn uw antwoord (dd 10 juli 2015) op eerdere vragen (dd 21 mei 2015) van GemeenteBelangen betreffende de problemen met het mobiel netwerk in Heveadorp verwijst u naar een bericht van KPN dat medio juni 2015 werkzaamheden worden uitgevoerd om het mobile bereik in Heveadorp te verbeteren. Uit gesprekken medio juli 2015 met inwoners en de Bewonersvereniging Heveadorp maakt GemeenteBelangen op dat de recente werkzaamheden wederom geen verbetering hebben opgeleverd. Er wordt zelfs gesproken van een slechter mobiel bereik voor (een deel van) de ruim zevenhonderd inwoners.

  1. Is het college bekend met de recent door KPN uitgevoerde werkzaamheden en eventuele aanstaande werkzaamheden aan zendmast 7849 en het effect daarvan op het mobiel bereik in Heveadorp? Het antwoord graag onderbouwen.

GemeenteBelangen realiseert zich, net als de Bewonersvereniging Heveadorp, dat de invloed van inwoners en gemeente op het verbeteren van het mobiel netwerk weliswaar miniem is maar dat een resultaat mogelijk kan worden gemaakt door voortdurend aandacht te vragen bij providers. De signalen vanuit de gemeentelijke overheid zal de klachten van inwoners richting providers versterken.

3a. Heeft het college de afgelopen twee jaar aandacht gevraagd bij netwerkoperators voor het problematische mobiel bereik in Heveadorp? Indien ja, welke operators betreft dit en op welke manier en met welke boodschap is dat gebeurd? Indien nee, is het college voornemens deze aandacht alsnog te vragen. 

3b. Heeft het college contact gehad met Monet, de vereniging die namens de netwerkoperators KPN, T-Mobile en Vodafone de plaatsing van antennes afstemt met overheden Indien ja, met welk resultaat? Indien nee, is het college bereid ook dit kanaal te gebruiken?

Naast het hierboven genoemde lobbyen kunnen providers ook ‘verleid’ worden om verbeteringen aan hun mobiel netwerk versneld door te voeren. Denk daarbij aan het versoepelen of versnellen van vergunningaanvragen of het ter beschikking stellen van de WAS-mast bij de oude school in Heveadorp.

  1. Is het college bereid om providers maximaal te faciliteren en actief mee te werken aan dergelijke praktische oplossingen? Indien mogelijk het antwoord onderbouwen met concrete voorbeelden van (on)mogelijkheden. 

Wij zien de onderbouwde antwoorden op onze vragen graag spoedig tegemoet.

Namens de fractie van GemeenteBelangen,

Danielle Gerritsen, fractievoorzitter

15 juli 2015