Van de nood een deugd maken

Bij GemeenteBelangen proberen we altijd kansen te zien als we worden geconfronteerd met problemen. Natuurlijk hebben ook wij wel eens tegenslagen waar we niet vrolijk van worden, maar we zetten deze meestal om in positieve energie, hoe lastig dat soms ook kan zijn.

20150630_080115Afgelopen maanden hebben wij ons extra ingezet voor glasvezel in onze gemeente. Met de website Renkumopglasvezel.nl hebben we aandacht gevraagd voor snel internet in de hele gemeente Renkum. We baalden dan ook enorm toen bekend werd dat alleen Oosterbeek interessant genoeg bleek voor Reggefiber om glasvezel aan te gaan leggen. Dan kun je het college het vuur aan de schenen leggen en boos worden dat de andere vijf dorpen (nog) geen glasvezel krijgen. Daar kun je vragen over gaan stellen of felle kritiek op uiten, maar dat is alles behalve realistisch.

Glasvezel wordt namelijk niet aangelegd door de gemeente en de gemeente geeft ook geen opdracht om het te leggen. Zij heeft alleen invloed op de hoogte van de leges en het afgeven van vergunningen en kunnen daarmee een ietsiepietsie gunstiger klimaat scheppen voor marktpartijen die het wellicht willen aanleggen.

We zijn dan ook niet gaan zitten treuren, maar hebben samen met inwoners dit onderwerp opgepakt. Momenteel zijn inwoners uit alle dorpen die nog geen glasvezel krijgen aan de slag gegaan. De kracht van samenwerken komt hier weer goed naar voren. Ja, dat soort momenten ben je wel even trots dat inwoners niet gaan roepen, maar ook echt iets gaan doen. Gaaf!

oosterbreakEen ander voorbeeld is de Utrechtseweg in Oosterbeek die deze zomer op de schop gaat. Wegwerkzaamheden zijn altijd risicovol, in die zin dat er van alles tegen kan zitten. Logisch dat ondernemers erg bezorgd zijn als hun straat open gaat. Immers, zeker in deze tijd kan een omzetdaling er niet ook nog bij. De vraag is alleen: hoe ga je er mee om?

Nou, zo’n zeventig ondernemers in Oosterbeek weten hier wel raad mee en starten actie ‘Oosterbreak’! Deze zomer hebben ze de handen ineen geslagen en gaan ze Oosterbeek promoten en consumenten tegemoetkomen met allerlei leuke acties. Dit alles om ervoor te zorgen dat de onvermijdelijke pijn van de wegwerkzaamheden wordt verlicht. En wellicht leidt dit tot nieuwe impulsen om ook in de toekomst gezamenlijke activiteiten te ontplooien.

Beide voorbeelden kunnen we wel typeren als ‘van de nood een deugd maken’. In kansen denken, ook als dat soms moeilijk is of als boosheid of frustratie de overhand dreigt te krijgen. Als GemeenteBelangen zijn we blij dat velen ook in kansen denken en er samen het beste van proberen te maken. Chapeau!

Ik wens u een fijne zomervakantie.

Matthijs Kleij

Secretaris GemeenteBelangen Renkum