Raadsbijdrage over volwaardige bieb in centrum Renkum

bibliotheek renkumVoorzitter,

GemeenteBelangen is verguld met het feit dat de plannen die nu voor ons liggen maakt dat we voor het dorp Renkum een volwaardige bieb kunnen behouden.  Het kunnen behouden van bibliotheken in al onze dorpen was financieel niet haalbaar. We hebben als GemeenteBelangen de afgelopen jaren altijd de wens gehad om twee volwaardige bibliotheken te behouden in de dorpen Oosterbeek en Renkum, een mooie spreiding in onze gemeente. We stellen dus alle inwoners van de gemeente Renkum in staat om de bieb te bezoeken, danwel gebruik te maken van een bieb-voorziening, zoals in Doorwerth. Het handhaven van een volwaardige bieb in het dorp Renkum staat ook in ons coalitieakkoord en met voorliggend voorstel blijven we consequent in onze doelstellingen.

Waarom de keuze voor het centrum?

Nog maar een paar weken geleden hebben we als raad stappen gezet om een succes te maken van het opknappen van het centrum van Renkum én het Europaplein. Meer leegstand dan nu op het Europaplein vindt GemeenteBelangen niet wenselijk. We hebben als raad de wens uitgesproken het Europaplein een zorghart te maken in het dorp Renkum. We willen allerlei maatschappelijke en welzijnsorganisaties op het Europaplein centreren en daar past een bibliotheek uitstekend bij. En het blijkt uit de cijfers dat het een goede plek is voor de bieb, hij doet het daar goed, het aantal betalende bezoekers neemt toe. De samenwerkingen zoals de bieb die uitspreekt als noodzakelijk en gewenst voor de toekomst kunnen volgens GemeenteBelangen uitstekend daar als mooi centraal punt in het dorp Renkum. Samenwerken en zoeken naar verbinding is niet afhankelijk van een fysieke locatie. Dat kan op iedere locatie.

Samenvattend vinden wij de voordelen om de bieb in het centrum te behouden zwaarder wegen dan de mogelijke voordelen die de bieb zou hebben in het MFC. Daarom stemmen wij voor dit voorstel.