Juridische stappen tegen opgestapt raadslid

Het bestuur en de fractie van GemeenteBelangen ondernemen juridische stappen tegen het vertrokken raadslid Yvonne Litjens. Er wordt aangifte van laster dan wel smaad gedaan, zo is haar medegedeeld.

De leden van GB, het college van Burgemeester en Wethouders en de Renkumse fracties zijn op 14 september met onderstaand bericht geïnformeerd.

“Op maandag 29 augustus kondigde mevrouw Litjens haar vertrek uit de fractie aan. Dit gebeurde op een manier die de fractie en bestuur schokte. Ongeloof en verontwaardiging over de beschuldiging richting bestuur en fractie overheersen nog steeds.
Er is twee weken geleden per mail het verzoek gedaan aan mevrouw Litjens de inhoud van haar bericht te rectificeren, omdat het onwaarheden bevat die zowel de partij als individuen in het bestuur en in de fractie schaden.

Deze onwaarheden – zij verwijt bestuur en fractie onder andere onomwonden van stelselmatig verdraaien van de waarheid en vrouwonvriendelijk gedrag – kunnen worden beschouwd als laster. Daarom hebben wij mevrouw Litjens ook laten weten te overwegen aangifte te doen als zij niet tot rectificatie zou overgaan.

Wij hebben tot op heden geen enkele reactie van mevrouw Litjens ontvangen en daarmee heeft zij helaas geen gehoor gegeven aan ons verzoek. Wij willen jullie hierbij laten weten dat er derhalve juridische stappen worden ondernomen tegen mevrouw Litjens. 

Wij hopen jullie hiermee voldoende en tijdig te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Marie-Antoinette van de Kracht, bestuursvoorzitter

Mireille Jansen, fractievoorzitter