Informatieavond gemeente over afvalscheiding

afvalscheidingOp weg naar nog meer afvalscheiding
Het behalen van een hoger scheidingspercentage van huishoudelijk afval in de gemeente Renkum.  Meer scheiding, meer hergebruik. Dat was het centrale thema van een informatiebijeenkomst voor raads- en commissieleden, die maandagavond in het gemeentehuis plaatsvond en waar Frank Huizinga namens GemeenteBelangen aanwezig was. In de loop van 2015 komt het onderwerp in de raad, maar de aanwezigen werden nu al bijgepraat over de resultaten van afvalscheiding in Renkum, vergeleken met andere gemeenten in ons land. Renkum scoort daarbij op alle onderdelen (scheiding van groente/fruit/tuinafval, glas, textiel, oud-papier en plastic) bovengemiddeld. Landelijk moet het percentage afvalscheiding in 2020 75% zijn, in Renkum is de doelstelling hoger: al in 2018 moet dit doel worden bereikt. Ook op kostenniveau is Renkum bovengemiddeld.

Trendbreuk noodzakelijk
Inwoners leveren nog teveel restafval in. En dat is jammer, niet alleen uit milieuoverwegingen, maar ook vanuit kostenoverwegingen, omdat al datgene dat wordt gescheiden (plastic, papier, etc.) geld oplevert. En het restafval dat moet worden verbrand, kost juist geld. Om onze doelstellingen te behalen is een trendbreuk noodzakelijk en zijn maatregelen nodig. Een aantal opties is maandag besproken.

Prikkels
Voor een beter scheidingsresultaat van afval zijn prikkels nodig om inwoners te motiveren. Dit kunnen financiële prikkels zijn, of prikkels waarbij de service omhoog gaat. Maar er kan ook gedacht worden aan controlerende prikkels. Andere alternatieven kunnen zijn om juist op bepaalde onderdelen te ontmoedigen. 

ACV
Het bedrijf ACV presenteerde de resultaten van een aantal proefprojecten die in omliggende gemeenten zijn gehouden. Directeur Wouter Koeleman noemde als uitgangspunt ‘minder restafval, meer grondstoffen voor hergebruik.’ Naast de behaalde resultaten werd ook de tevredenheid van de inwoners over de proeven besproken. ‘Maar elke nieuwe maatregel heeft tijd nodig, mensen moeten wennen’, aldus Koeleman.

Wethouder Wendy Ruwhof (GL) wil de vaart erin houden om de doelstellingen te bereiken en komt binnen twee maanden al met eerste voorstellen.