Fractie nieuws

Geen reclamebelasting in Renkum!

De fractie van GemeenteBelangen Renkum is tegen de voorgenomen reclamebelasting voor ondernemers/winkeliers in het centrum van Renkum. Afgelopen weekend heeft GB een flyer verspreid onder de ondernemers in Renkum met de argumenten die wij hebben tegen de invoering van reclamebelasting. Wij hebben n.a.v. deze actie verschillende reacties gehad van ondernemers die ons standpunt steunen. Aanstaande …

Geen reclamebelasting in Renkum! Lees verder »

GemeenteBelangen Renkum neemt het initiatief voor Jongerenraad

De fractie van GemeenteBelangen Renkum (GB) bereidt een raadsvoorstel voor om een Jongerenraad op te richten in de gemeente Renkum. Een Jongerenraad is een adviesorgaan binnen de gemeente waarin jongeren plaatsnemen en gevraagd en ongevraagd advies geven aan de Raad over thema’s en onderwerpen die jongeren aan gaan. GemeenteBelangen wil de participatie van jongeren uit …

GemeenteBelangen Renkum neemt het initiatief voor Jongerenraad Lees verder »

Koopzondag

Het standpunt van GB is dat ondernemen is aan ondernemers en dat daar zo weinig mogelijk overheidsbemoeienis bij hoort. Bij dat ondernemen hoort wel dat men zich aan de wet houdt en dat men respectvol omgaat met mensen die prijs stellen op de zondagsrust. De fractie van GB is blij met de aankomende wetswijziging die …

Koopzondag Lees verder »