Interview met nieuwe voorzitter Paul Janssen: “Inwoners verenigen met open en positieve houding”

20140605_221246 hlOOSTERBEEK – Nieuw bestuur van GemeenteBelangen Renkum gaat de komende jaren flink inzetten op het werven van leden én op een doorlopende zichtbaarheid in de zes dorpen. Daarmee wordt een nieuwe impuls gegeven aan de politieke vereniging die GemeenteBelangen is.

Door de redactie

“De landelijke tendens is dat gemeentes meer optreden als regisseur, en meer naast de inwoners staan. Dat zie je ook terug in het huidige coalitieakkoord Veranderend Renkum. De gemeentelijke organisatie gaat over naar minder uitvoering en meer ondersteuning. GemeenteBelangen pakt haar verantwoordelijkheid en gaat juist nu, nóg meer onze inwoners opzoeken en verenigen. Zodat niemand aan de kant komt te staan”, aldus Paul Janssen, de nieuwe voorzitter van GemeenteBelangen Renkum.

Nieuw bestuur

Begin juni heeft de Algemene Ledenvergadering van GemeenteBelangen een nieuw vijfkoppig bestuur gekozen. Een nieuwe naam is Paul Janssen (47 jaar) die interim voorzitter Henk Gerritsen opvolgt. Henk is op zijn beurt benoemd als algemeen bestuurslid, naast secretaris Matthijs Kleij, penningmeester Sandre Wurster en algemeen bestuurslid Robert Jan van den Berg. Janssen vertelt verder: “ik zie het als mijn taak om samen met het bestuur te zorgen dat de fractie optimaal kan functioneren. Daar hoort ook bij dat er voldoende leden zijn die ons steunen met ideeën, tips, handjes of middelen; het zijn de ogen en oren in elk dorp. Die ledenwerving gaan we goed vormgeven”.

Verenigingen pijlers van de samenleving

In elk dorp gaat Gemeentebelangen het gesprek aan met inwoners om te achterhalen welke problemen en uitdagingen van belang zijn. Er worden Dorpscafés georganiseerd waar inwoners hun stem kunnen laten horen en meteen kennis kunnen maken met de partij. Janssen: “zichtbaarheid is van groot belang. We zoeken de inwoners actief op, we nemen ze serieus. We hebben elkaar nodig om onze samenleving goed in te richten. Niet voor niets is onze stelling dat verenigingen de pijlers van de samenleving zijn; dus óók politieke verenigingen. En ik ben ervan overtuigd dat we met onze open en positieve houding inwoners aanspreken. En dat onze vereniging daardoor groeit”.

Motiveren en ondersteunen

Volgens Janssen heeft de cultuur die bij GemeenteBelangen hoort zeker bijgedragen aan het succes van de afgelopen verkiezingen. Met ruim 14% van de stemmen is de partij derde geworden en maakt deel uit van de huidige coalitie. “Cultuur is lastig te omschrijven; rode draad binnen onze club is duidelijk passie en bevlogenheid, benaderbaar, praktisch en reëel. Dat spreekt mensen aan, en het is prachtig om te zien dat je daarmee andere inwoners ook kan motiveren of ondersteunen. De politiek terug naar de dorpen, in het belang van de inwoners. Als we dat met een groeiende vereniging als GemeenteBelangen voor elkaar krijgen, ben ik daar zeker trots op.”

Leden zijn de beste ambassadeurs

“Meer leden betekent dat GemeenteBelangen een groter politiek draagvlak krijgt. En dat werkt twee kanten op: gemaakte keuzes worden beter begrepen, én de keuzes worden gemaakt in het belang van meer inwoners. En vergeet niet: mensen willen bij een succesvolle positieve club horen waar hun belangen echt behartigd worden. Daarom zijn leden zo belangrijk, het zijn de beste ambassadeurs die je je als bestuur, als vereniging kan wensen.”