Dementievriendelijke gemeenschap

DementieBij het streven naar een dementievriendelijke gemeenschap willen we het taboe rond dementie verbreken. In een gemeente met ongeveer 900 mensen met dementie is het belangrijk dat ook deze mensen een stem krijgen. Deze stem zou breed moeten zijn en niet alleen via de mantelzorgers moeten klinken. Het begrip maar ook de uitvoer van vroegsignalering – vanaf het “niet pluisgevoel” – zou vanuit thuiszorg, buren en omgeving een gegeven moeten zijn. Geef mensen met dementie de mogelijkheid actief te participeren in de samenleving door inzet van vrijwilligers, het onder de aandacht brengen en faciliteren van ontmoetingsmogelijkheden en activering, daarvoor is bijvoorbeeld het Alzheimercafé Renkum een uitstekende gelegenheid.

Laten we ons vooral niet monddood maken met de uitspraak dat er meerdere kwetsbare inwoners zijn en de mensen met dementie daar geen uitzondering op mogen zijn. Mensen met dementie hebben begeleiding op maat nodig om een stem en een erkende plek in de samenleving te houden, omdat er vaak sprake is van gedrags- en begripsverandering. De WMO-consulent geeft informatie en voorlichting over dementie en de actuele sociale kaart is beschikbaar. Bij de inkoop van huishoudelijke hulp en andere afspraken met WMO-aanbieders zou de signaleringsfunctie een voorwaarde moeten zijn. De gemeente deelt kennis van wijkgericht wonen, werken en samenleven met het dementienetwerk. Door op deze manieren te voorkomen dat mensen met dementie niet de juiste begeleiding en ondersteuning krijgen geven wij duidelijk invulling aan de decentralisatieopdracht die op ons als gemeente rust.

GemeenteBelangen hecht er sterk aan dat iedere inwoner van de gemeente Renkum kan participeren in de samenleving. Mensen voelen zich gelukkiger als ze niet eenzaam zijn en mee kunnen doen! Het is niet voor niets dat wij extra aandacht vragen voor de meer kwetsbare groepen in onze gemeente. Voorbeelden als het Alzheimercafé juichen wij dan ook toe. Een dementievriendelijke gemeenschap is een van de doelen waar wij de komende jaren naar toe willen werken.

 

Geeske Raams

Nummer 11 op de kandidatenlijst van GB Renkum