ALV GemeenteBelangen op 5 juni in Kreek Oosterbeek

bestuurGeachte leden,

Graag nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering 2014 van de Vereniging GemeenteBelangen Renkum.
De bijeenkomst vindt plaats op:

– Donderdag 5 juni 2014 om 20.00 uur.
– Locatie: Cultuur- en ontmoetingscentrum Kreek; Weverstraat 20-24, Oosterbeek

Wij ontvangen u graag met een kopje koffie of thee. Overige consumpties zijn voor eigen rekening.

Om een inschatting te kunnen maken van het aantal aanwezigen verzoeken wij u om via mail matthijs@gbrenkum.nl of telefoon (06 53120302) uw aan- of afwezigheid kenbaar te maken.
Met vriendelijke groet, namens het bestuur en de fractie van GemeenteBelangen Renkum,

 

Henk Gerritsen

Voorzitter a.i.