Wel zwemmen, maar niet verzuipen

3b4GB heeft dit plan eerder megalomaan genoemd. Ik hoef alleen maar 1000 m2 kinderopvang die ingepland staat, in deze tijd, te noemen om te weten dat wij daar op dit moment geen woord van terug nemen.

Bijzonder vinden wij het dat we in deze zelfde maand een onderzoek, van de TaskForce Renkum, vast stellen waarin het nadrukkelijke advies staat om de bibliotheek, één van de grote kurken waarop het MFC drijft,  in het centrum van Renkum te houden.

Als het om de beheervorm zelf gaat, is het wat ons betreft  onbespreekbaar dat de 4 geduide partijen een even zware stem hebben. Erger nog, we moeten nu ja zeggen tegen iets waarover nog nooit, en dat herhaal ik hard, NOG NOOIT, door deze raad een besluit over is genomen.  Ik heb het dan over het nog op te richten sportbedrijf.

Wij hebben als fractie inmiddels de ervaring opgedaan dat het op dit moment usance is in deze gemeente om de raad op indirecte wijze besluiten te laten nemen die onomkeerbaar zijn en/of waarvan we later zeggen dat we dat niet zo bedoeld of begrepen hadden.

Wij zullen eerst in de gemeenteraad afspraken moeten maken over de manier waarop willen gaan samenwerken of samengaan en met wie, voor we ook maar 1 besluit nemen waarvan we achteraf te horen kunnen krijgen dat we toen onze vinger op hadden moeten steken. Regionaal Sportbedrijf of eigenlijk sportbedrijf Arnhem Arnhem is wat ons betreft op dit moment een losse kreet. We weten niet eens wat daar echt mee bedoeld wordt en wat dat zal betekenen voor onze gemeente. Interessant ook dat de gemeente Rheden het samenwerken met de gemeente Arnhem voor de bouw van een zwembad recent heeft gestopt. En Renkum gaat haar zorgvuldig opgebouwde reserves richting de grote stad gooien????

Nog zo’n financieel knooppunt dat klip en klaar in het rapport van ICS staat. Als eigenaar van het pand bepalen wij zelf de huurprijzen. Maar  Solidez en de Bibliotheek zijn door ons gesubsidieerde instellingen die hun prijzen voor producten zullen laten stijgen als de huurprijzen van het nieuw te bouwen pand marktconform en realistisch zijn. Mooi dat het College blijft roepen dat dit project te realiseren valt binnen het door de raad gestelde financiële budget of plafond. De helft van wat het ooit zou zijn is inmiddels voor dat budget geschrapt en de overige kosten houden we in de hand door de huurprijzen marktconform te maken en vervolgens via de achterdeur het meerdere dat nodig is aan extra subsidie aan de huurders te verstrekken. Vestzak, broekzak, geld kost het, en het project is een maat te groot of een stap te ver voor onze gemeente.

VZ, wij willen heel erg graag een nieuw zwembad met 25 meter bad voor onze inwoners. Wij willen ook heel erg graag een fatsoenlijke accommodatie voor binnensport en cultuur. Maar dit plan kon niet, kan nog steeds niet en zal ook nooit gaan kunnen. Als er in een eerder stadium naar onze partij geluisterd was, hadden we nu tegen een oplevering van de nieuwe accommodaties kunnen zitten. Wij concluderen dat we terug naar af moeten en dat we voor de Inwoners van Renkum, door het maar door blijven gaan, op een jarenlange achterstand zijn gekomen.