GemeenteBelangen Renkum neemt het initiatief voor Jongerenraad

slide1De fractie van GemeenteBelangen Renkum (GB) bereidt een raadsvoorstel voor om een Jongerenraad op te richten in de gemeente Renkum. Een Jongerenraad is een adviesorgaan binnen de gemeente waarin jongeren plaatsnemen en gevraagd en ongevraagd advies geven aan de Raad over thema’s en onderwerpen die jongeren aan gaan.

GemeenteBelangen wil de participatie van jongeren uit onze gemeente in de politiek bevorderen door jongeren een kans te geven zich actief in te zetten voor de gemeenschap. Een Jongerenraad helpt jongeren te ondersteunen of helpen bij het realiseren van hun plannen. Tevens ziet de partij een jongerenraad als een kweekvijver voor politiek talent.

Het idee om een jongerenraad op te zetten in de gemeente Renkum is niet nieuw. In het verkiezingsprogramma van 2010 stond dit ook al op het verlanglijstje van de partij. De komende maand zal GemeenteBelangen gesprekken voeren met al bestaande jongerenraden uit Ede, Veenendaal en Rhenen om zich te oriënteren op de verschillende mogelijkheden voor het opzetten van een dergelijke raad. Daarnaast zal GemeenteBelangen met de andere partijen in de Renkumse Raad gaan overleggen over dit voorstel.

‘Zo’n 25% van onze gemeente bestaat uit jongeren’, zo stelt GemeenteBelangen. ‘Zij weten als geen ander wat voor hen belangrijk is. Via deze raad kunnen zij daadwerkelijk invloed uitoefenen op het lokale beleid over onderwerpen die hen raken. In een aantal gemeentes is het een succes gebleken. Laten wij dan ook voor onze gemeente de mogelijkheden onderzoeken’.

Oosterbeek, 19 april 2013