Koopzondag

Het standpunt van GB is dat ondernemen is aan ondernemers en dat daar zo weinig mogelijk overheidsbemoeienis bij hoort. Bij dat ondernemen hoort wel dat men zich aan de wet houdt en dat men respectvol omgaat met mensen die prijs stellen op de zondagsrust. De fractie van GB is blij met de aankomende wetswijziging die zondagsopenstelling legaal maakt. Gedogen vinden wij geen goed plan. Nu men in Wageningen definitief iedere zondag open gaat (alle winkels) denk ik dat het aanbeveling verdient om te overwegen toch aan te sluiten bij de mogelijkheid die de huidige wetgeving biedt om door een “truc” ook nu al de zondagsopenstelling te legaliseren. 

Februari 2013