De Gelderlander: “Veentjesbrug langer open”

gelderlander veentjesbrug langer op oktober 2014Goed nieuws voor de inwoners van Renkum. Waar Gemeentebelangen in haar verkiezingsprogramma en in de raadsbijdragen al voor pleitte, gebeurt. Zoals te lezen is in De Gelderlander van woensdag 22 oktober wordt de openstelling van het afvalbrengstation verruimd: waar men nu tot 12.00 uur het afval kan wegbrengen, kan dat vanaf 1 januari zaterdags tot 15.00 uur.

‘En daar zijn wij erg content mee’, zegt Frank Huizinga van Gemeentebelangen. ‘Het sluit ook aan bij de wensen van deze tijd. Op het moment dat er op zaterdagmorgen in de tuin wordt gewerkt, is er nu amper tijd over het tijdig weg te brengen. Dat is niet alleen onhandig, het bevordert ook niet de gezamenlijke doelstelling een hoger scheidingsresultaat van huishoudelijk afval te halen. Het mes snijdt dus aan twee kanten.’

Overigens worden de openingstijden van alle balies van de gemeente en de telefonische bereikbaarheid beter op elkaar afgestemd.

Foto: Artikel De Gelderlander, 22 oktober 2014