Vragen aan college over Wodanseck

GemeenteBelangen heeft op 17 oktober de volgende technische vraag aan het college gesteld:wodanseck
‘Wij hebben begrepen dat de voetbalvereniging Wodanseck nog steeds wacht op toegezegde 10.000 euro van de gemeente, ondanks eerdere toezeggingen dat dit snel zal worden overgemaakt. Het betreft een bedrag in het kader van de overgangsregeling die met Wodanseck is afgesproken. Klopt dit?”

Zodra het antwoord vanuit het college is ontvangen zetten we dat op de site.

 

Toelichting: Technische vragen zijn schriftelijke vragen die via het college aan de gemeentelijke organisatie gesteld kunnen worden. Het betreft puur feitelijke vragen die geen politieke duiding mogen hebben.  Met de feitelijke antwoorden kan vervolgens in een raads -of commissievergadering het debat worden gevoerd.