Succesvol afvalbeleid wordt de nek omgedraaid

GemeenteBelangen heeft nogmaals een poging gedaan om de wijzigingen in afvalinzameling terug te dringen. Het college kiest, met steun van de coalitiepartijen, echter voor een lagere service tegen meer kosten voor inwoners. Volgens GB een zeer onhandige maatregel waarmee de huidige goede resultaten van duurzaam afval scheiden onder druk komt te staan. Deze veranderingen komen voort uit de Begroting 2020 waarin de coalitie van GroenLinks, D66, VVD en PvdA hun eigen ambities belangrijker vinden dan een bescheiden en noodzakelijk ‘pas op de plaats’. Dat staat haaks op het raadsbreed gesteund standpunt: eerst de basis op orde. GB maakt zich al jarenlang met succes hard voor een balans tussen kosten en serviceniveau. Het wekelijks ophalen van PMD is daar een voorbeeld van.  Deze coalitie kiest echter vanuit de begroting, zonder onderliggend nieuw beleid, voor ondoordachte wijzigingen in het afvalbeleid. De communicatie van het college naar inwoners rammelt en er wordt vooruitgelopen op het formeel vaststellen door de raad. Hoe serieus neemt dit college de inwoners Daarom is GB zeer kritisch en heeft onze fractie een ultieme poging gedaan om te redden wat er nog te redden valt. Dat is helaas nu niet gelukt. In aanloop naar het nieuwe afvalbeleid gaan we ook in 2020 weer keihard aan de slag voor een realistische en haalbare afval-aanpak.
Hieronder staat de rode draad van ons betoog, verwoord door GB raadslid Jan Streefkerk in de raadsvergadering van 18 december:
Onze fractie vindt het opmerkelijk dat het college schijnbaar zo zelfingenomen is om zaken naar buiten te brengen nog voordat de raad de verordening heeft besproken en goedgekeurd. Je kunt je afvragen hoe serieus dit college de taak van de raad neemt. En dus: hoe serieus neem je als college de inwoners van de gemeente Renkum?
Op 16 december, twee dagen vóór deze raadsvergadering, werden de inwoners geïnformeerd over iets waar de raad nog over moet spreken en mee moet instemmen. Meent het college nu werkelijk dat de gemeenteraad klakkeloos instemt met deze verordening en voorgestelde leges, ook al zijn de bedragen in de begroting benoemd? Een begroting waar de fractie van GemeenteBelangen niet mee instemde; een begroting waar ook de provincie vraagtekens bij stelt zo bleek onlangs… Misleidende communicatie Wie de laatste dagen de social media bekijkt en inwoners spreekt heeft gemerkt dat er nogal wat ophef is ontstaan over een door de gemeente geplaatst bericht over de aangepaste tarieven en dienstverlening van de afvalverwerking. Verwarring en onbegrip voeren de boventoon. In de begeleidende brief aan inwoners staat bijvoorbeeld vetgedrukt: “Het verlagen van het serviceniveau lijdt tot lagere kosten”.
Dat is ronduit misleidend te noemen want de werkelijkheid is anders. De inwoner gaat meer betalen dan vorig jaar en krijgt daarvoor ook nog eens minder dienstverlening. Wees dan gewoon transparant en geef de inwoners aan dat je door minder dienstverlening de kosten stijging probeert te beperken.
GemeenteBelangen is niet akkoord gegaan met de begroting en zal ook niet instemmen met deze verordening. De voorliggende afvaltarieven zijn gekoppeld aan een aangepast en verlaagd serviceniveau. Wellicht denkt dit college het voor elkaar te krijgen om via de begroting, via een financiële uitwerking, in één klap ook het afvalbeleid aan te passen. Voorzitter,  nogmaals de vraag: Hoe serieus neemt dit college de raad en worden we niet bijna met de rug tegen de muur gezet? Kortzichtige wijzigingen; een klap voor inwoners én duurzaamheid Bij de behandeling van de begroting heeft GB de -breed aangenomen- motie gesteund om geen investeringen te doen vóórdat het nieuwe afvalbeleid is vastgesteld. Die opdracht heeft het college opgepakt en nieuwe investeringen zien we in deze verordening niet terug. Uitstekend! In diezelfde  motie is echter ook benoemd: “kritisch te bezien welke maatregelen [op pag 61 van Begroting] kunnen leiden tot ongewenste / illegale afvalstortingen”. GemeenteBelangen heeft ernstige bedenkingen in hoeverre deze opdracht is begrepen door het college. Als er minder vaak afval wordt opgehaald terwijl de inwoners er meer voor moeten betalen, is de kans op dumpingen op straat en in onze mooie bossen groter dan ooit. En net zo zorgelijk: de kans neemt toe dat er minder goed wordt gescheiden; oneigenlijk afval wordt verspreidt in de ‘verkeerde’ kliko of zak. Inwoners die we kort geleden nog uitgebreid complimenteerden omdat onze gemeente bovengemiddeld scoort qua afvalscheiding. Geen wijzigingen vóór het nieuwe beleid De fractie van GemeenteBelangen gaat de Begrotingsraad niet overdoen. Daar hebben we vele voorstellen gedaan om de focus te houden op ‘de basis op orde’.
De coalitie heeft echter gekozen om hun ambities in stand te houden met een rammelende begroting. Deze Verordening is daar een helaas een uitvloeisel van.
GemeenteBelangen gaat hier echt niet in mee en dient daarom een amendement in. Als poging om het succesvolle afvalscheidings gedrag niet de nek om te draaien met deze ondoordachte combinatie van meer betalen voor minder service. Met dit amendement draaien we de voorgenomen tariefsverhoging terug. En bij het opstellen van het nieuwe afvalbeleid in 2020 gaan we dan wél op een goede manier ophaalfrequentie en tarieven op elkaar afstemmen. In het belang van een doordacht en duurzaam afvalbeleid. Nog een laatste opmerking voor het college: de gemeente Renkum is één van de vijf aandeelhouders van de ACV. Als je kijkt naar de gemiddelden van de vijf gemeentes scoort onze gemeente substantieel hoger dan gemiddeld op vastrechtkosten en substantieel hoger voor het inleveren van restafval. Op het gebied van serviceverlening scoort de gemeente Renkum substantieel lager dan de andere aandeelhouders als het gaat om het aantal ledigingen, de ophaalfrequentie en het aantal keer dat de inwoner terecht kan bij het Afval Breng Station Veentjesbrug.”