GB verlangt transparantie van college

Artikel De Gelderlander 28 november 2019
Er komt een onderzoek naar de gang van zaken rondom de organisatie van het Horsa Glider evenement tijdens de Airborne herdenkingen van afgelopen september. In de raadsvergadering van 27 november riep GB op tot het instellen van een onderzoek. Een raadsenquête is het ultieme middel dat de raad kan inzetten bij de uitoefening van haar controlerende taak. De door GB opgestelde motie – mede ingediend door de andere fracties behalve D66 – werd aangenomen met 20 stemmen voor en 2 tegen. Aanleiding voor de motie waren de onbevredigende antwoorden van portefeuillehouders burgemeester Schaap en wethouder Verstand op de GB vragen tijdens het vragenuurtje.
GB raadslid Jan Streefkerk: “Herhaaldelijk heeft onze fractie gevraagd naar een kostenraming van dit evenement. Vanaf 27 juni heeft onze fractie mondelinge en schriftelijke vragen gesteld. Telkens was het antwoord: er is geen overzicht van de geraamde kosten. Nu blijkt dat de gemeente op 19 juni een subsidieaanvraag heeft ingediend bij de provincie.. Mét een begroting van 200.000 euro erbij. Waarom heeft het college ons niet geïnformeerd, we vroegen er expliciet naar.”
Die bewuste subsidieaanvraag van 100.000 euro blijkt op 16 augustus ‘ambtelijk’ te zijn afgewezen. Ook hier is de raad niet over geïnformeerd. Terwijl op dat moment het financiële risico met een ton toenam.
Streefkerk: “In dit proces is de raad niet meegenomen, beschikbare informatie is niet gedeeld terwijl er wel om werd gevraagd. Let wel: het gaat nu dus echt over het proces en het informeren van de raad. Over de uiteindelijk gemaakte kosten komen we later natuurlijk óók nog te spreken. We willen nu alle feiten echt boven tafel krijgen. Inwoners moeten kunnen rekenen op een transparant gemeentebestuur.”
Het onderzoek wordt uitgevoerd door een nog in te stellen commissie die bestaat uit raadsleden. De komende week wordt samen met de griffie gestart om de vervolgstappen uit te zetten. Het onder ede horen van betrokkenen kan een onderdeel zijn van de raadsenquête. Zie ook: Kritisch op gemeentelijke uitgaven in tijden van miljoenenbezuinigingen en Blanco cheque van college is onverantwoord.