GB terugblik 2019

De financiële positie van onze gemeente en de noodzakelijke bezuinigingen drukken een stempel op 2019. Maar er was meer aan de hand: de communicatie tussen bestuur, inwoners en raad blijkt verre van goed. En er zijn vraagtekens of het college voldoende grip heeft op het leefbaar houden van de zes dorpen.

In deze GB terugblik zetten we het volle jaar kort op een rij. Een overzicht om snel doorheen te lezen of wat uitgebreider door ook alle linkjes mee te pakken.

Bezuinigingen

In juni worden de eerste bezuinigingsvoorstellen bekend gemaakt. En die vallen rauw op het dak. De bibliotheek in Renkum en het zwembad in Oosterbeek staan voor veel inwoners symbool voor de dreigende uitholling van de Renkumse dorpen. GB spreekt veel organisaties en inwoners en gaat aan de slag voor alternatieven. In de raad van juni doet GB een oproep aan het college: focus nu eens écht op de basis. In het najaar herhaalt GB deze realistische  oproep: zet je ambities als college opzij en beperk je tot de kerntaken. Het college én de coalitiepartijen denken daar anders over,  en tikken de begroting achter gesloten deuren met elkaar af. GB en de andere twee oppositiepartijen zijn buitenspel gezet, de coalitie ambities zijn doorgedrukt en onze alternatieven maken geen schijn van kans.

Transparantie

In december doet GB nog een poging om de ondoordachte bezuinigingen op afvalverwerking terug te dringen. De coalitie kiest er echter voor om het succesvolle afvalbeleid de nek om te draaien; het college informeert zelfs vóór de besluitvorming de inwoners met misleidende informatie en plaatst de raad voor een voldongen feit. Dat laatste gebeurt ook in oktober bij de dorpsgrenswijziging in Wolfheze; met een amendement wordt tóch nog tegemoetgekomen aan de gefrustreerde inwoners. Ook bij de bouwplannen op het Moviera terrein in Oosterbeek leidt de opstelling van het college tot teleurgestelde inwoners. In april al legt GB de vinger op de zere plek en benoemt de noodzaak voor een transparante houding.

Communicatie

Voor een succesvolle inwonersparticipatie is een herkenbare, transparante overheid een vereiste. Vertrekkend commissielid Frank Huizinga breekt in oktober een lans voor een organisatie met een blik naar buiten. GB steunt het Right to Challenge waarmee inwoners en organisaties de gemeente kunnen uitdagen om dienstverlening op een andere manier aan te pakken. We benadrukken daarbij dat duidelijke communicatie de sleutel tot succes is. En dat gaat niet altijd soepel: is er wel/geen geld voor inwonersinitiatieven? Ook rondom verkeersveiligheid in Renkum en  Heelsum is  een duidelijk verhaal waarbij inwoners serieus worden genomen blijkbaar lastig.

Transparantie en communicatie komen pijnlijk bij elkaar in het dossier Horsa glider. Op herhaaldelijke vragen van GB over proces en kosten komen geen afdoende antwoorden van het college. In november is het geduld van GB en een grote raadsmeerderheid op:  er wordt gestart met een onderzoek naar de gang van zaken.

Controle

Er is zó veel te doen en toch komt het college in februari met een vrijwel lege raadsagenda. De keer op keer uitgestelde besluitvorming over de aanbesteding van nieuwe straatverlichting en de wederom uitgestelde Nota Wonen is voor GB teleurstellend en roept de vraag op of het college de zaak wel op orde heeft. In april worden foutieve WOZ aanslagen verstuurd en in augustus stelt GB vragen of het college grip heeft op nevenschade bij bouwprojecten.

Leefbare dorpen

Inwoners staan voor GB centraal, iederéén moet een plek kunnen vinden in onze dorpen. Het – aangepaste!- plan voor openbare toiletten past daarbij. Verenigingen zijn letterlijk verbindend en verdienen steun, bijvoorbeeld met eenvoudige evenementenvergunningen. GB pleit in maart voor duidelijke afspraken over het onderhoud van de Waaijenberg in Doorwerth. Met tegenzin ziet GB dat een meerderheid van de raad geen verantwoordelijkheid neemt en het achterstallig onderhoud op Sportpark Wilhelmina in Heelsum weer doorschuift.

Twee ingrijpende bouwprojecten komen dichterbij: de eerste uitgangpunten voor de spoortunnel in Wolfheze zijn vastgesteld en aan de plannen voor de noodzakelijke nieuwe school in Doorwerth is een portie realisme toegevoegd. In Renkum wordt De Broedplaats geopend; een mooie innovatieve samenwerking tussen gemeente en inwoners.

Energietransitie

Voor GB is het belangrijk dat de energietransitie voor álle inwoners haalbaar en betaalbaar is. De verplichte koppeling van energiemaatregelen aan een lening voor het levensbestendig maken van je woning past daar volgens ons niet bij. In het dorpscafé ‘Klimaat: van akkoord naar actie’, hebben we met stamgasten en inwoners de realistische vertaling gemaakt van de klimaattafels naar concrete en haalbare acties. GB ziet kansen bij de besluitvorming over de zonnepaneelvelden van landgoed Quadenoord in Renkum: ’toon lef en pak deze lokale kans’.

Toekomst

Het was een pittig 2019 waarin ook nog eens het inspreekrecht van inwoners in de Raad is afgeschaft, tégen de zin van GB. Maar ook het jaar dat we de Kinderburgemeester konden feliciteren en de Jeugdgemeenteraad weer is gehouden. Waardevol, want de jeugd heeft de toekomst. Met Team GB duiken we vol vertrouwen 2020 in. Wij gaan wéér voor veel contact met inwoners in de dorpen en op social media: betrokken, actief en realistisch!