Stankoverlast Parenco: wethouder neemt niet de noodzakelijke regie.

Stil protest in Raadszaal

GB wil dat het college verantwoordelijkheid neemt om de overlast van papierfabriek Parenco (Smurfit Kappa) in Renkum te minimaliseren. Het feit dat de provincie het ‘bevoegd gezag’ is ontslaat de gemeente niet van het nemen van regie. “Dit college mag zich niet verschuilen achter de provincie. Het gaat hier om inwoners van onze eigen gemeente”, stelde GB fractievoorzitter Danielle van Bentem in een hele volle Raadszaal.

Zo’n veertig inwoners vroegen woensdagavond 12 september aandacht voor hun grote zorgen en enorme frustraties over de toegenomen overlast sinds er ook karton wordt geproduceerd bij Parenco. “Stankoverlast is iets heel anders dan de stankterreur die we ondergaan, vooral bij zuidwestelijke wind”, vertelde een zeer geraakte inwoner aan de raads- en commissieleden.

Drukbezochte raadscommissie

Uitgangspunt van GB is het verminderen van de overlast die enorme emoties losmaakt en de leefbaarheid aantast. De focus moet gericht zijn op concrete oplossingen.  GB vindt dat de gemeente een rol moet nemen in dit verhaal; we zien voor de wethouder een rol als regisseur die partijen samenbrengt, resultaten toetst en de snelheid in het proces bewaakt.

Van Bentem: “GB bekijkt puur en objectief waar deze problematiek over gaat. We zien zeer verontruste inwoners die hard aan de bel trekken. Wij zien ook een bedrijf, Parenco, dat open communiceert, onderzoek doet en op zoek is naar innovatieve oplossingen ondanks dat ze feitelijk met de afgegeven vergunning de wet niet overtreden.

En we zien vooral een onzichtbaar college en een wethouder die duikt en naar de provincie wijst; dezelfde wethouder die een half jaar geleden in verkiezingstijd heel stellig beloofde dat de fabriek deels zou sluiten als de overlast niet werd opgelost. Met deze loze belofte is de afstand tussen politiek en inwoners vergroot en dat kunnen we in deze kwestie nu juist niet gebruiken.”

Wethouder Joa Maouche (GL)

Wethouder Joa Maouche (GL) gaf meermaals aan dat de gemeente niet beslissingsbevoegd is rondom de verleende vergunning. Op de vraag of die vergunning niet van tafel kan, antwoordde Maouche: “We doen ons best”. Over het nemen van regie was hij duidelijk: “Het spijt mij, het spijt het college, dat we de frustraties nu niet kunnen wegnemen. […] Maar ik zal de regierol niet op mij nemen.”

Voor GB een teleurstellend antwoord dat ook niet in lijn lijkt te zijn met het coalitieakkoord en de concept Perspectiefnota die in september in de Raad wordt behandeld. GB dient in september daarom, in ieder geval samen met het CDA,  een motie in waarin het college wordt opgedragen een actievere rol te nemen.

Dit verhaal wordt dus zeker vervolgd: Opdracht aan college: “Span je tot het uiterste in”