In gesprek met inwoners tijdens raadsontmoeting

GemeenteBelangen vindt het belangrijk dat inwoners op een makkelijke manier met de politiek in gesprek kunnen. GB organiseert daarom bijvoorbeeld al jaren de Dorpscafés. En dit jaar is de gemeenteraad gestart met de ‘Raadsontmoeting’ waar inwoners zélf voorstellen doen of onderwerpen op de politieke agenda zetten. De ontmoetingen zijn bedoeld om een beeld te vormen over een bepaald onderwerp. Die beeldvorming helpt bij het nemen van een besluit in een mogelijk later stadium.

De raadsontmoeting is onderdeel van een nieuw vergaderstelsel waarin de inwoner meer invloed krijgt op de politieke besluitvorming. Inwoners, organisaties of verenigingen kunnen zich vooraf aanmelden om onderwerpen onder de aandacht te brengen van de raads- en commissieleden van de Renkumse fracties.

In de Raadsontmoeting van 4 september vroegen inwoners politieke aandacht voor het idee van een groene Buurt Bongerd in Renkum én voor een Burgervisie Groenbehoud bij het Moviera terrein in Oosterbeek. De lokale afdeling van Alzheimer Nederland informeerde de fracties over het idee van een dementie-vriendelijke gemeente. Namens GB gingen raadslid Oswald Velthuizen en commissielid Harm Giezen in gesprek met de inwoners. Tijdens de avond ontstonden mooie en inspirerende gesprekken en werden over en weer veel vragen gesteld.

GB commissielid Harm Giezen: “Met deze raadsontmoetingen wordt voor onze inwoners een drempel naar de politiek weggenomen. Heel mooi om te zien hoe initiatieven in een open setting besproken worden en de raads- en commissieleden, zonder wollige politieke inleiding, het gesprek aangaan met de inwoners. Inwoners kunnen hiermee hun geweldige initiatieven en ideeën onder de aandacht brengen.”

De opzet van de raadsontmoeting  is dat er puur verhelderende vragen aan de inwoners worden gesteld, zónder politieke lading. Zodat er een objectief beeld kan worden opgehaald.