Opdracht aan college: span je tot het uiterste in voor oplossen milieuhinder Parenco

Het college heeft tijdens de raadsvergadering van 26 september een duidelijke opdracht gekregen van alle fracties: breng inwoners, papierfabriek Parenco en de Provincie  bij elkaar en span je tot het uiterste in voor een oplossing van de milieuhinder.

Klik op de afbeelding voor de volledige motie

In een raadsbreed gesteunde motie wordt het college opgedragen om een stappenplan te maken waarin wordt aangegeven op welke manier invulling wordt gegeven aan het oplossen van de overlast die Parenco in met name Renkum en Heelsum veroorzaakt. Deze motie werd twee weken geleden in de commissie al aangekondigd door CDA, GB en D66 als reactie op de uitspraak van verantwoordelijk wethouder Maouch een dergelijke regierol niet op zich te willen nemen: “Het spijt mij, het spijt het college, dat we de frustraties nu niet kunnen wegnemen. […] Maar ik zal de regierol niet op mij nemen.”

In de motie wordt onder andere gesteld dat de leefbaarheid van een deel van de dorpen Heelsum en Renkum onder druk staat en dat de inwoners ervan uit mogen gaan dat de gemeente Renkum voor de belangen van de inwoner én de ondernemingen opkomt. De rol van de gemeente Renkum bij het zoeken naar een oplossing bestaat vooral uit: het voortouw nemen; activeren; mobiliseren; bemiddelen en informeren.

De fractie van GemeenteBelangen vindt het belangrijk dat de belangen van zowel inwoners als Parenco, ruimte krijgen bij het zoeken naar een oplossing.