Dorpspraat op straat: Vluchtelingen

Zaterdag 19 september, middenin de Airborne herdenkingsperiode, ging GemeenteBelangen de straat op. Eerder deze maand schreef bestuursvoorzitter Paul Janssen een stuk op onze website over de vluchtelingenproblematiek. In zijn column ‘Wandelen voor de vrijheid’ trok hij een parallel met de Airborne Wandeltocht en de grote problematiek van dit moment.

Hieraan hebben we dus een vervolg gegeven door in het centrum van Renkum en Oosterbeek met inwoners in gesprek te gaan. Vragen als ‘Welke hulp past bij onze dorpen?’, ‘Welke vragen leven er?’ en ‘Wat kunt of wilt u doen?’ passeerden de revue. Blij verrast waren we met de input van veel inwoners en met de betrokken houding van velen.

DOS_vluchtelingenInformatiebehoefte

Veel inwoners gaven aan nu al graag meer informatie te krijgen van de gemeente. Het zou volgens hen goed zijn om vooroordelen weg te laten nemen en te zoeken naar draagvlak en steun onder de inwoners. Ook worden onze inwoners graag op de hoogte worden gehouden van waar behoefte aan is. Diegene die iets willen doen, willen graag weten wát ze kunnen doen. Als er vluchtelingen naar onze gemeente zouden komen, is het belangrijk om ze welkom te heten, maar ook om dat welkome gevoel vast te houden.

Mocht er op de gemeente Renkum een beroep worden gedaan, dan vinden inwoners het prettig om geïnformeerd te worden en de vluchtelingen snel te betrekken bij het dagelijkse leven. Meedoen van beide kanten helpt.

Hulp geven

We spraken ook een inwoner die eerder al families heeft begeleid toen er in Oosterbeek nog een AZC gevestigd was. Dat ging via een soort buddysysteem. Deze inwoner gaf aan dat het heel waardevol is voor de mensen die nieuw komen in Nederland, maar zeker ook voor jezelf. Ook spraken we mensen die op andere manieren hun steentje willen bijdragen.

In verhouding

Inwoners begrijpen heel goed dat we in Nederland samen moeten helpen om vluchtelingen een goede opvangplek te bieden. Naast opvang in de regio (wat ook regelmatig genoemd werd), vinden de meeste mensen die wij spraken ook dat we in Nederland moeten helpen. Echter is het wel van belang dat er wordt gekeken naar de grootte van een gemeente, zodat het aantal mensen dat nieuw komt wonen in verhouding is tot de omvang van de gemeente.

GB Dorpscafé

GemeenteBelangen dankt de inwoners voor hun waardevolle input tijdens de gesprekken die zijn gevoerd over een moeilijk onderwerp. Op vrijdag 23 oktober organiseert GemeenteBelangen wederom een GB Dorpscafé. Gezien de actualiteit staat deze geheel in het teken van vluchtelingen. Wij horen ook dan weer graag uw mening!