Miljoenen beschikbaar voor regionale impuls herdenkingstoerisme

Recent werd bekend gemaakt dat de provincie Gelderland samen met het V-fonds 7,5 miljoen euro wil uittrekken om de herinnering aan de bevrijding van Nederland in 1944 levendig te houden. Naast 2 miljoen euro voor nieuwbouw van het Nationaal Bevrijdingsmuseum in Groesbeek wordt er ook 800.000 euro gestoken in betere samenwerking in de regio.

airbornemuseumHet doel is het verbeteren van samenhang, samenwerking en kwaliteit, het versterken van het aanbod en het vergroten van de aandacht bij het publiek. Onderliggend rapport is de Nota Versterking Herinnering Gelderland 1940-1944/1945. Naar verwachting wordt medio juni een definitief besluit genomen over de toekenning van het geld.

Samenwerking in de regio

Medio 2015 heeft D66 door middel van een motie ook aandacht gevraagd voor het versterken van het Airborne toerisme door onder andere het versterken van de samenwerking in de regio.

GemeenteBelangen en D66 zien dit als een van de unieke pijlers in de profilering van Renkum en een mogelijkheid om toeristen naar onze gemeente te halen. Daarom hebben wij op 17 mei de volgende schriftelijke vragen gesteld aan het college:

1. Kan het college aangeven welk deel van de 7,5 miljoen euro naar verwachting toegekend wordt aan projecten in de gemeente Renkum?

2. Om welke projecten gaat het dan?

3. Recent is duidelijk geworden dat door het wegvallen van verschillende subsidies en andere inkomstenbronnen de Airborne Wandeltocht in financieel moeilijker weer terecht is gekomen. Is dit unieke evenement ook een van de projecten die in aanmerking kan komen voor deze subsidie en heeft de gemeente Renkum hierover contact gehad met de provincie? Zo nee, is de gemeente bereid hiertoe alsnog actie te ondernemen?

4. Op welke wijze is de gemeente betrokken geweest bij het tot stand komen van de nota versterking Herinnering Gelderland 1940-1944/1945?

5. De samenwerking in de regio tussen de verschillende betrokken partijen en organisaties kan beter. Op welke wijze werkt de gemeente Renkum mee aan verbetering van de samenwerking? Is zij bereid hierin een voortrekkersrol te vervullen?