Dorpscafé: ‘Loslaten belangrijker dan het stellen van regels’

Kreek_collage met rand 2De Kreek in Oosterbeek was vrijdagavond 20 mei het podium voor weer een GB Dorpscafé. Centraal stond het thema ‘betrokken buurten.’ En wie kan daar meer over vertellen dan Oosterbeker Rizgar Parlak. Hij deelde zijn ervaringen als wijkregisseur in Ede. Rizgar is de schakel tussen inwoners, gemeente en organisaties.

‘Wijkregisseurs zijn er omdat de lokale overheid faalt’, stelde Rizgar. ‘Gelijkertijd kunnen wij veel betekenen, zoals onder andere het vergroten van de betrokkenheid van de bewoners en advies aan de gemeente. Wij vergaderen niet in ons werk, maar stemmen af.

De legitimiteit van ons werk zit in het mandaat dat we hebben. Gemeenten zouden op ons terrein juist een stapje terug moeten doen. Loslaten in plaats van regels stellen. En als er een goed idee is, daarvoor ook nog draagvlak is en het bijdraagt aan de sociale cohesie in een wijk, dan krijgen inwoners een deel van een beschikbaar budget en kunnen ze aan de gang om het uit te voeren.’

‘WhatsApp groep is geen chatbox’

tweet 1Ook in onze gemeente zijn mooie praktische initiatieven. Wat te denken van het initiatief in Doorwerth, waar in februari een WhatsApp groep is gestart als buurtpreventie. De twee initiatiefnemers – Hillegien van Kempen en Kathy Hagens- vertelden dat ze wilden samenwerken om de buurt veiliger te maken.

tweet 3‘De aanleiding was een toename van het aantal inbraken en dat enkele auto’s waren vernield.’ In de voorbereidende fase hebben ze onder andere contact opgenomen met de wijkagent. Maar er komt meer bij kijken: het maken van een flyer, email- en telefoonbestanden bijhouden en spelregels maken (‘het mag geen chatbox worden’). ‘En we hebben een bord gekregen van de gemeente waarop wordt verwezen naar de appgroep. Helaas stelde de gemeente er maar een beschikbaar.’   

tweet2Wijkagente Lucy Mons – samen met haar collega Minke Koning aanwezig in het Dorpscafe – vertelt uit eigen ervaring dat een appgroep goed werkt.

‘In Wolfheze hebben we er ervaring mee en er zijn nog elf andere wahatsapp-groepen als deze in onze gemeente. Mensen weten in hun eigen buurt wat gewoon is. Men is toch alerter, wijkt er iets af, dan kan een appgroep helpen. Recent leidde dat bijvoorbeeld tot een mooie aanhouding omdat drie mensen sámen het volledige kenteken wisten. Oh, en bij onraad: bel 1-1-2, dat werkt toch het snelst.’

‘Cluster ideeën en breng dan focus aan’

Kreek_collage met rand 1Maar er waren meer stamgasten die vertelden over hun ervaringen. Minke Pieters sprak over het 100-jarige Heveadorp en de wijze waarop je een dorp in beweging krijgt. Minke gaf aan dat er een zeer actieve bewonersvereniging is en er een jubileumcommissie is opgericht. Ideeën zijn verzameld, gepresenteerd en geclusterd. Er zijn werkgroepen samengesteld en aan elke activiteit zijn namen gehangen.

‘Soms ging dat goed, soms ook niet. Breng focus aan, dat helpt. Ook was de kas van de bewonersvereniging niet dekkend, waardoor er een sponsorcommissie is opgericht en fondsen zijn aangeschreven. Ook de gemeente deed een financiële bijdrage. Belangrijk was ook dat we te maken hebben met een contactpersoon bij de gemeente, dat werkt erg goed.’

Alle energie is niet voor niets geweest. Zo zijn boekenmarkten en volleybaltoernooien georganiseerd, maar ook historische wandelingen voor de kinderen van ouders die in de fabrieken hebben gewerkt.

‘We hebben eigen bier en alle inwoners hebben allemaal de vlag van Heveadorp gekregen. Op 9 juni volgt nog een dorpsfeest. Weet je wat het leuke is: het is de groep die zich verantwoordelijk voelt voor het totaal.’

‘Achterburen zijn nu óók welkom in de tuin’

Davida de Hond vertelde over haar rol om het Dorpsplatform Oosterbeek te betrekken bij het project ‘Groen Verbindt’. Hierbij wordt met en voor buurtbewoners en bewoners een leeftuin ontwikkeld bij zorginstelling Verburgt Molhuysen. Ook Solidez is betrokken.

GB Dorpscafe_viltjes‘We wilden graag meerdere initiatieven met elkaar verbinden. Groen is daar een bindend thema voor. Op het terrein van de zorginstelling wonen mensen met dementie. Met twee hectare grond maken we een beleeftuin waar mensen uit de zorg ook contact hebben met omwonenden, bijvoorbeeld de achterburen uit de flat.’

Voor dit project is natuurlijk geld nodig en er is met succes aangeklopt bij het Oranjefonds en de gemeente. Het is een uniek project dat, als het aan Davida ligt, zal leiden tot vervolgprojecten.

‘De kern is dat we verschillende dingen willen verbinden: kunst en dichters, tuinen en scholen. Nu weten we niet waar iedereen mee bezig is en zijn activiteiten los zand. Dat proberen we te veranderen.’

 

Dorpsdichter Bianca Hendriks introduceerde de stamgasten én dichtte de avond samen.
Dorpsdichter Bianca Hendriks introduceerde onze stamgasten én dichtte de avond samen.