Verzelfstandiging geeft markten impuls

Vitale markten dragen bij aan de leefbaarheid van onze dorpen. De middelen die de gemeente afgelopen jaren beschikbaar heeft gesteld voor het beheer van de weekmarkten zijn echter tot een minimum teruggebracht en er is al geruime tijd geen marktmeester meer. In de raad van januari is besloten de Renkumse markten te verzelfstandigen waarmee een positieve impuls wordt beoogd.

GB raadslid Annemiek Nijeboer: “De gemeente heeft de markten de afgelopen jaren niet kunnen geven waar behoefte aan is. Fijn dat we dit nu uit handen kunnen geven en de markten over worden gedragen aan een Stichting met draagvlak onder de Renkumse marktkooplieden. GB vindt het belangrijk om ondernemers te laten ondernemen, zij hebben er verstand van. Dat ze nu zelf de zaken gaan regelen is goed. GB staat dus achter een verzelfstandiging van de markt maar wel onder goede voorwaarden en met duidelijke afspraken vooraf.”

Kostenneutraal
Rondom de verzelfstandiging heeft GB een aantal punten benoemd die helder moeten zijn. Zo vindt onze fractie het belangrijk is dat de Stichting voor de gemeente kostenneutraal is. In het eerste voorstel van twee weken geleden was dit niet eenduidig opgenomen.

Annemiek Nijeboer: “Het was bijvoorbeeld niet helder hoe de elektriciteitskosten worden verrekend, net als de afschrijvingen van de elektriciteitskasten op het Europaplein en het Raadhuisplein. De wethouder heeft toegezegd dat de daadwerkelijke stroomkosten 1 op 1 worden doorbelast aan de Stichting. Hoe het ook wordt geregeld, wij willen dat uit de Voorjaarsnota straks blijkt dat de huidige post warenmarkten op nul komt te staan. En wat de eenmalige startsubsidie van 2.500 euro voor de Stichting betreft: die had voor ons niet gehoeven.”

Waar je woont moet het goed zijn
Op dit moment zijn er twee weekmarkten in de gemeente: op donderdag in Oosterbeek en op zaterdag in Renkum. Dat blijft ook met de verzelfstandiging zo. GB zou graag zien dat de Stichting ook verantwoordelijk wordt voor een warenmarkt in Doorwerth en Wolfheze, daar zijn nu slechts enkele standplaatsen.

“Deze twee dorpen zijn wel ergens benoemd, maar het is niet expliciet in de afspraken opgenomen dat de Stichting ook dáár een vitale markt gaat organiseren. Het zou goed zijn als dit als voorwaarde in het vernieuwingstraject was meegegeven. Nu moet het initiatief alsnog door de gemeente worden genomen om in meer dorpen een warenmarkt te krijgen.

Onze fractie had ook nog vragen over de locaties van de markten en hoe een duurzame bedrijfsvoering wordt bedongen. Door alle eerdere toezeggingen van de wethouder en de burgemeester én de schriftelijke antwoorden die een paar uur voor de raadsvergadering binnenkwamen, bleek onze voorbereide motie niet meer nodig. Uiteindelijk kunnen we dus instemmen met dit voorstel. Ons motto ’waar je woont moet het goed zijn’ is weer een stukje  versterkt met dit voorstel”, aldus Annemiek Nijeboer.

Het volledige voorstel is te lezen via deze link: Verzelfstandiging week en warenmarkten. Het raadsvoorstel is met 22 stemmen vóór, unaniem aangenomen.

Weekmarkt in Oosterbeek