Zorgen over dreigend tekort veerponten

De Renkumse en Drielse veerponten in onze gemeente zijn financieel voor een groot deel afhankelijk van provinciale subsidie. Volgend jaar is die subsidiepot – het zogenaamde Verenfonds- leeg. Door de wegvallende subsidie dreigt een flinke tariefsverhoging, een beperktere vaardienst of het volledig wegvallen van deze oeververbindingen. Het Renkums college is in de raad van januari opgeroepen om bij provincie Gelderland aan de noodbel te trekken.

GB-raadslid Frank Huizinga: “Onze twee veerpontjes zijn veelgebruikte verbindingen voor schoolgaande jeugd, woon-werk verkeer en zijn onderdeel van recreatieve routes. GB is voor het behoud en juist een verdere ontwikkeling van pontjes. Als de steun vanuit de  provincie wegvalt, gaat het echter precies de verkeerde kant op. Het is goed dat er nu vanuit de raad een duidelijk signaal wordt gegeven en dat er gewerkt gaat worden aan een oplossing.”

Het college wordt opgedragen om aan de provincie Gelderland en aan de fracties in de Provinciale Staten schriftelijk duidelijk te maken, dat Renkum veerponten als basisvoorziening ziet, waarvoor de provinciale overheid (mede)verantwoordelijkheid hoort te blijven dragen. Niet alleen voor het in stand houden of bevorderen van veerverbindingen, maar ook voor het ontwikkelen van  alternatieve fiets- en wandelbruggen.

Frank Huizinga: “Het opraken van dit Verenfonds speelt al wat langer. De Gelderse afdeling van de Vereniging Nederlandse Gemeenten heeft onderzoek gedaan naar een duurzame toekomst voor de veerpontjes. Ze komen met een advies in februari aan de zogenaamde oevergemeenten waartoe wij ook behoren. Goed om daar dus alert op te zijn, naast deze oproep aan de provincie.”

Wethouder Marinka Mulder heeft aangegeven dit onderwerp wederom onder bij de aandacht te brengen bij de onderhandelingen voor een nieuw provinciebestuur na de provinciale verkiezingen in maart 2023.

Er is een petitie gestart: Behoud de Gelderse veren
Meer informatie via Drielse Veer en Renkumse Veer