Lange weg naar Jongerenraad

jongerenraadEen stem voor jongeren in onze lokale politiek; dat is een langgekoesterde wens van GemeenteBelangen.  In de raadsvergadering van 29 januari  werd deze wens concreet met het door ons ingediende initiatief voorstel  voor een Jongeren Adviesraad (JAR).  Dat leverde veel discussie en vragen op: ‘is het wel van deze tijd en wat kost dat wel niet? ’, ‘welke bevoegdheden horen daarbij’? en ‘er zijn toch geen jongeren voor te porren’.

Kerngroep

Om alle vragen te beantwoorden werd vervolgens een kerngroep opgericht. Raadsleden Danielle van Bentem (GB) en Peter van der Pas (CDA) en Matthijs Kleij (steunfractielid GB) hebben hard gewerkt om draagvlak te creëren en het plan verder uit te werken.  Het vinden en binden van jongeren hoorde daar natuurlijk ook bij. Er is overleg en afstemming geweest met ambtenaren, welzijnsorganisaties en vertegenwoordigers van de bestaande jongerenraden in Wageningen en Ede.

Eerste jongeren

De kerngroep zorgde voor aandacht in de lokale media, interviews in Hoog en Laag en De Gelderlander gaf het initiatief een impuls. Ook de activiteiten op Facebook en Twitter leverde enthousiaste reacties op. Met als resultaat een bijeenkomst eind juni met de eerste jongeren. En die gingen meteen actief meedenken met de kerngroep. De naam veranderde in ‘Jongerenraad Renkum’, er werd een logo ontworpen en er werden flyers gemaakt om meer jongeren te werven. De uitwerking van het plan kreeg steeds meer vorm.

Eindsprint

Na de zomervakantie volgden diverse bijeenkomsten waar raads- en commissieleden van alle fracties ook weer met jongeren in gesprek gingen. Gaandeweg ontstond draagvlak én er meldden zich meer jongeren. In november was er in de media weer volop aandacht voor de Jongerenraad. In de Commissie Bedrijvigheid voerden twee jongeren zelf het woord om het initiatief te promoten, en een dag later was er weer een bijeenkomst voor geïnteresseerde jongeren. In de Brandweerkazerne van Doorwerth vonden enthousiaste speeddates plaats tussen jongeren en raads- en commissieleden. Achter de schermen werkte de kerngroep aan het opstellen van een amendement waarmee de punten op de ‘i’ werden gezet. Een lobby volgde om dit aangepast voorstel door álle fracties te laten indienen in de raad van november. Dat lukte: de kerngroep had het breedst mogelijke draagvlak tot stand gebracht.

Aan de slag!

En nu, na tien maanden, krijgen de jongeren inderdaad een stem! Op 26 november stemde de raad in met de start van de Jongerenraad Renkum door het unaniem aannemen van het door alle fracties ondertekende amendement. Het in januari door GemeenteBelangen ingediende initiatief voorstel is daarmee het eerste sinds zeven jaar dat door de gemeenteraad is aangenomen.  We zien uit naar de eerste gevraagde én ongevraagde adviezen van de Jongerenraad.